اعضا

اعضا دانشکده
دانشکده فیزیک
Physics Department

- اساتید

نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
عباس زاده، داود d.abbaszadeh +98 24 3315 2011 دانشکده فیزیک، اتاق 011
عبداله پور، داریوش dabdollahpour +98 24 3315 2222 دانشکده فیزیک، اتاق 222
عابدین پور هرزند، سعید abedinpour +98 24 3315 2215 دانشکده فیزیک، اتاق 215
ابویی، جهانفر jahan +98 24 3315 2111 دانشکده فیزیک، اتاق 111
احدی اخلاقی، احسان e.a.akhlaghi +98 24 3315 2020 دانشکده فیزیک، اتاق 020
اسدیان، علی ali.asadian +98 24 3315 2018 دانشکده فیزیک، اتاق 018
اولین چهارسوقی، محمد charsooghi +98 24 3315 2021 دانشکده فیزیک، اتاق 021
عظیمی، ناهید nahid.azimi +98 24 3315 2214 دانشکده فیزیک، اتاق 214
عرفانی، انسیه erfani +98 24 3315 2106 دانشکده فیزیک، اتاق 106
فضلی، حسین fazli +98 24 3315 2216 دانشکده فیزیک، اتاق 216
قاسمی، سید علی رضا aghasemi +98 24 3315 2220 دانشکده فیزیک، اتاق 220
قربان زاده مقدم، علی agorbanz +98 24 3315 2221 دانشکده فیزیک، اتاق 221
حقی، حسین haghi +98 24 3315 2124 دانشکده فیزیک، اتاق 124
حاجی زاده، فائقه hajizade +98 24 3315 2013 دانشکده فیزیک، اتاق 013
حسنی زنوزی، اکرم a.hasani +98 24 3315 2121 دانشکده فیزیک، اتاق 121
خواجه پور، محمدرضا pour +98 24 3315 5141 دانشکده فیزیک، اتاق 112
کلاه چی، محمد رضا kolahchi +98 24 3315 2113 دانشکده فیزیک، اتاق 113
ملکی، مانیا m_maleki +98 24 3315 2022 دانشکده فیزیک، اتاق 022
محمدرفیعی، فرشید farshid +98 24 3315 2023 دانشکده فیزیک، اتاق 023
محمدی خالصی فرد، حمیدرضا khalesi +98 24 3315 2123 دانشکده فیزیک، اتاق 123
مرادی، علیرضا moradika +98 24 3315 2122 دانشکده فیزیک، اتاق 122
مصطفوی امجد، جعفر mostafavi +98 24 3315 2016 دانشکده فیزیک، اتاق 016
نجفی، علی najafi +98 24 3315 2115 دانشکده فیزیک، اتاق 115
ندایی اسکوئی، احسان nedaaee +98 24 3315 2217 دانشکده فیزیک، اتاق 217
نیری، محمددهقان m.d.niry +98 24 3315 2014 دانشکده فیزیک، اتاق 014
نوروزی، رحمان rahman.nouroozi +98 24 3315 2224 دانشکده فیزیک، اتاق 115
رسولی، سیف اله rasouli +98 24 3315 2012 دانشکده فیزیک، اتاق 012
سعیدیان، شاهپور saeidian +98 24 3315 2015 دانشکده فیزیک، اتاق 015
ثبوتی، یوسف sobouti +98 24 3315 2211 دانشکده فیزیک، اتاق 211
وحیدی نیا، محمد حسن vahidinia +98 24 3315 2019 دانشکده فیزیک، اتاق 019
ولی زاده، علیرضا valizade +98 24 3315 2120 دانشکده فیزیک، اتاق 120
زارعی، مینا mina.zarei +98 24 3315 2017 دانشکده فیزیک، اتاق 017

- کارکنان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
فتاحی، سارا fattahi +98 24 3315 2212 دانشکده فیزیک، اتاق 212
هاشمی، سیده مهناز mhashemi +98 24 3315 2063 دانشکده فیزیک، اتاق 063
میهن پرست، سمیه mihanparast +98 24 3315 2212 دانشکده فیزیک، اتاق 2212
نجفلو، اکرم a.najafloo +98 24 3315 2107 دانشکده فیزیک، اتاق 107
پرویزی، عبدالکریم parvizi +98 24 3315 2059 دانشکده فیزیک، اتاق 059
طوماری، ابراهیم e_toumari +98 24 3315 2059 دانشکده فیزیک، اتاق 059

+ دانشجویان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) سال ورود به مرکز
عباسي، زهرا z.abbasi 92
عباسيان، علي a.abbasyan 97
عبدي، هادي h.abdi 95
عبدي، روژان r.abdi 94
عبدي زاده کلان، سکينه s.abdizadeh 93
عبدالملکي، عليرضا a-abdolmaleki 97
عبدوس، محمدرضا m.abdous 96
افشاري، مجيد majidafshari 97
اقازاده، محمد m_aghazadeh 97
عقدائي، محمدرضا aghdaee 97
احمدي، ارش arash.ahmadi 93
احمدي، احسان ehsana 95
احمدي، کيوان keyvan.ahmadi 95
احمدي، معصومه msme_ahmadi 97
احمدي، ندا nahmadi 93
احمدي کرين، سيده فاطمه f.ahmadi 96
احمدنژاد، سيدباقر s.b.ahmadnezhad 96
اکبري رودپشتي، محدثه mohadeseh.ak 97
اکبرپور، عاطفه a.akbarpour 96
اکبرپور، زهرا z.akbarpour 95
علياري، ثريا s.aliyari 95
علي زاده، فاطمه f_alizadeh 97
عليزاده، سالار salizadeh 96
اله پناهي، مرضيه allahpanahi 96
الوندي، محمديوسف yuseph.alvandi 92
عامري راد، فرهاد farhadamerirad 96
عميدي، عرفان erfan.amidi 95
اميني، محمدحسين m.amini 95
امينيان فتيده، سارا s.aminian 97
اميرحيدري، عظيم azim.amir 97
اميري پريان، پوريا p.amiri 97
اميرمقدمي، مائده m_amirmoghadami 97
انوري، شميمه sh.anvari 97
اسا، مهيا ma.asa 97
اسدي، عاطفه a.asadie 93
اصغري، مهسا m.asghari 95
اصل نجفي، زينب zanajafi 96
عطائي، محمدرضا m.r.ataii 90
ايوبي، نگين neginayyubi 97
ازاده دل، احسان ehsan.azadeh 96
عظيمي، امين a.azimi 90
عزيزيان، مريم m.azizian 95
عزيزخاني، راضيه razizkhani 96
بابائي سالانقوچ، زهرا z.babaee 93
بابايي، نيلوفر nbabaei 95
بابالو، آرزو a.babaloo 96
بدري، محمد m.badri 97
باقري گاوکش، محمد mo.bagheri 96
بهادري جهرمي، فاطمه f.bahadori 90
بخشي پور، مهدي mehdibakhshipoor 97
بختياري، رضا r.bakhtiary 97
بني هاشمي علمداري، کوثر kowthar.bani 97
براتي ابگرمي، حسن hassanbarati 97
بيات، فريضه farize.bayat 93
بياگوي، مراد m.biagooi 92
بيداري کجاباد، فاطمه f.bidari 93
بوغداچي، سنا sanaboughdachi 96
دبيرزاده، فرزاد farzaddabirzade 97
دايمي، محمدحسين mh.daemi 93
دخيلي، عليرضا alireza.dakhili 97
دانش، محمد m.danesh 96
دانشورکاخکي، زهرا zahra.daneshvar 97
درويشي، مريم m.darvishi 93
داودي، مريم maryam_davoodi 97
دلاوري، عليرضا alirezadelavari 96
دلبري، مطهره m.delbari 93
درخشانيان، نسيم nasimd 96
دريس، عرفان e.deris 96
دودانگه، مهدي mehdi.dodange 97
دولت ابادي، نسترن nastaran 94
دوستاران، محمد m.doostaran 97
عبادي، مهرشاد mehrshad.ebadi 95
ابراهيم زاده کويخي، علي aliebrahimzadeh 96
ابراهيمي، حميد h.ebrahimi 93
ابراهيمي تقي ديزج، ميرمحمد mebrahimit 96
ابراهيمي درخشان، حسام hesamderakhshan 97
ابتهاجي چقوش، حميد ebtahajehamid 97
الياسي زاد، ليلا l.elyasizad 90
امامي ميبدي، مريم السادات m.emami 95
عرفاني فام، مهران m.erfanifam 97
اسماعيلي فر، ليلي l.esmaeilifar 90
اسمعيل زاده، محسن m.esmaeilzadeh 93
اسماعيل زاده زاوشتي، حامد h.esmaeilzadeh 97
عيوضي، نسرين nasrineyvazi 97
فلاح خوش چهره بازکيايي، علي alifallah 95
فرجي، مهدي m_faraji 97
فردنيا، نرگس nfardnia 96
فرحاني اصل، احمد a.farhani 93
فضلي، داود d.fazli 95
فولادي، نيکناز nik.fooladi 94
گنج خاني، ياسمن ganjkhaniyy 94
قديري، علي ali.ghadiri 93
قنبرزاده نودهي، صديقه ghanbarzadeh 94
قنبرزاده نودهي، معصومه m.ghanbarzadeh 97
قاري، امير amir.ghari 92
قريب بلوک، علي aligharib 97
قاسمي، سيدمجتبي mojtabaghasemy 94
قوامي پور، مهشيد m.ghavamipour 97
غلامي، اعظم azamgholami 97
قماشي، فاطمه f.ghomashi 93
قرباني، علي ali.ghorbani 93
قليزاده ميمنت، علي a.maymanat 95
گلمحمدي، سولماز golmohammadi 94
گلشني گهراز، مهدي mahdig 96
گودرزي نيک، عبدالرضا a.goodarzinick 91
گوشه گير، سيدصلاح الدين salgoush 97
حبيبي، مهشيد habibimahshid 96
حبيبي ماشلي، ميلاد miladhabibi 96
حافظيان زاده، فاطمه fatemehhafezi 93
حق شناس گرگابي، فاطمه haghshenasfateme 95
حاجي شفيعي دستجردي، فاطمه hajishafiei 93
حاجي يوسفي پور، هاجر hhajiyousefipoor 96
هاشمي، مژگان mozhganhashemi 95
هاشمي دستجردي، داود dastjerdi 95
هاشمي نيا، مريم maryam.hashemi 96
حسني عبداللهي، يونس y.hassani 90
حسن زاده ايگدير، اميرحسين amirhosseinhh 94
حبري، داود davud.hebri 92
حيدرزاده اقبلاغي، کيميا kimiaheidarzadeh 96
حيدري شيري، ميثم mheydari 97
هوشمندان مقدم فرد، مهدي mehdihooshmandan 94
حسين زاده، علي alihosinzadeh 94
حسين بر، سعيد saeedhosseinbor 96
حسيني، ميرامير m.a.hosseini 95
حسيني حصاري، سيده محدثه smhosseini 96
حسيني صابر، سيدمحمدعلي hosseinisaber 94
حسيني فر، سيده فرخ ناز f.hoseinifar 91
ايرانمنش، پيمان p.irmanesh 97
ايروي، ادريس e.iravi 97
اسماعيل زاده، صادق ismailzadeh 94
ايزدي، راضيه raziyehizadi 96
جبارزاده، نيکتا n.jabbarzadeh 95
جعفريان، هانيه haniejafarian 96
جهاني مهر، محمدحسين jahanimehr 96
جمالي، رامين raminjamali 97
جانعلي زاده جوان، علي اصغر ajanalizade 96
جزندري، مرتضي m.jazandari 94
جبرييل زاده کارگر، امير a.jebreilzadeh 93
جوزداني، افروز afrooz.jouzdani 97
کافيان عطاري، حسين hossein.kafian 92
کلانتري، اتوسا atousakalantari 96
کلهر، رسول kalhur 96
کارگرشاکرلنگرودي، عرفان erfan.shaker 97
کريم ابادي، امين a.karimabadi 95
کريمي، حسين karimi.ho 95
کريمي موموندي، مهشيد mahshidkarimi 97
کريم زاده شهري، مهدي mshahri 95
خادم القراني، پيمان peymankhadem 97
خواجويي پور، محمدامين m.khajouipour 95
خان احمدي، مريم m.khanahmadi 91
خان احمدي، نفيسه nafiseahmadi 97
خانجانيان پاک، مژگان m.khanjanianpak 95
خاصه، ريحانه khasseh 94
خاتمي، سعيده s.khatami 91
خزائي فرد، محمدحسين khazaei 96
خزايي، علي محمد am.khazaiy 92
خلقتي، شيدا sh.khelghati 95
خدادادي پيره يوسفان، عزيز aziz.khodadadi 91
خورشيدي، سميه somaye.khorshidi 95
خوش خطي، سمانه skhoshkhatti 96
خسرواني زاده، امير khosravani 92
خسروي، محمدحسين mkhosravi 96
کيائي نژاد، محمد mokia.kia 97
کوه جاني گوجي، حسين hoseinkoohjani 95
کوه پيماي جهرمي، زينب z.koohpeima 90
کر، راضيه ra.kor 90
کوچک نژاد، شقايق sh.kouchaknezhad 96
مدني، مهنوش السادات mahnoush.madani 94
مفاخري باشماق، اسرا asra.ma 96
ماهاني، حميدرضا h.mahani 93
مهدوي، اسماعيل es.mahdavi 94
مهدوي پور، کبري mahdavipour 96
محمودي، صمد samad.mahmoudi 96
محمودي، شيدا sh.mahmoudi 92
محمودي فردگرمي، عذرا mahmoudifard 96
مجيدي فردوطن، نسيم nmajidi 97
ملکي، فروه f_maleki 97
منصوري، زهرا zmansoori 97
منصوري، محمد mohammadmansoury 95
مري پور، داود marripour 97
مهديخاني، فاطمه f.mehdikhani 97
ميرحجازي، فاطمه سادات fatememirhejazi 97
ميري، پوريا p.miri 95
ميرنژاد، زهرا mirnezhad 94
ميرزايي، شعيب shoaib_mi 97
مودب شعار، مريم m.moaddab.sh 97
موذن، نجمه najmehmoazzen 96
معيني، نسرين nasrin.moeini 96
محمدپور، فائزه f.mohamadpour 96
محمدي، غلامرضا g.mohammadi 93
محمدي، مهديه mah.mohammadi 94
محمدي ماسوله، محدثه m.mohammadi.m 94
محمدي، مهنا mohanna 97
محمدي، نصرت الله nosratullah.m 97
محمدي جبه دار، مريم maryam.mohammadi 97
محبي، ياسمين yasaminmohebi 92
محسن وند، کوشان kooshan.m 94
موسوي، سيداميرحسين a.moosavi 96
مرادي مهر، شيوا sh.moradimehr 96
مطلبي، سارا saramotalebi 96
معتمدي، شهريار sh.motamedi 94
موسوي، سيده اکرم ak.mousavi 96
نجفي، پيمان najafipeyman 93
نظري، الهه e.nazari 95
نظريان، تسنيم tasnimnazarian 97
نظريه، مهرنوش menazariye 96
نظافت تکله، مريم m.nezafat 96
نظامي پورماسوله، سيده شيما shimanezamipour 94
نوري، مهران mehrannoori 96
نوروزي نژاد، مطهره m.norozinezhad 97
اوحدي مقدم ديگه سرا، طاها ohadi.taha 97
علمائي، بيتا bita.olamaee 94
پناهي فر، حسين h.panahifar 93
پارسه، ياسر yaser.parseh 96
پاينده، فاطمه fatemeh.payandeh 97
پيگان، دانيال danialpaygan 95
پيرمراديان، فايزه f.pirmoradian 94
پورفائز، فواد foadpoorfaez 97
ربيعي، مليحه m.rabiee 95
رحيم پور، حميد h.rahimpoor 96
رحماني، پريسا p.rahmani 92
رحماني خواجويي، نفيسه n.rahmani 97
رحمتي زادخواجه پاشا، احسان rahmatizad 95
رجبي ابقاء، مصطفي mrebgha 91
رامه، مهدي m.rameh 95
راشدي، علي alirashedi 96
راستي، نگار n.rasti 96
رضائي، بهناز behnaz_rezaei 97
رضايي، هديه h.rezaei 92
رضايي، سيده کوثر kosar.rezaei 95
رضائي، نرگس nargesrezaei 96
روحاني، صهبا sahbarohani 94
روحي، نريمان nroohi 95
رستمي، علي a.rostami 93
رستمي، علي rostami.a 96
صباحي، فرشاد farshad.sabahi 96
سعادتي، مريم m.sadati 92
صادق پور، اميررضا a.sadeghpour 94
صدري، محمدهادي mhadi.sadri 95
صفائي، قاسم gh.safaei 93
صفري، فاطمه fatemeh.safari 93
صفدريان، محدثه msafdarian 96
صافي، مريم سادات ms.safi 95
صالحي بروجني، شادي shadi.salehi 95
سرداري کوراند، وحيده v.sardari 96
صارمي مقدم، رضا reza-saremi 97
ساريجلو، منيژه manizhehsarijloo 97
سواري، محمد mohammads 96
سيف، علي a.seif 94
سيدنژاد، سيدرضا seiiednejad 92
سيدمحمدي ديزج، ميرپيمان p.seyedmohamady 96
سيدزاده، سيده رقيه sr.seyedzadeh 97
سيدي، عذرا azra.seyyedi 93
شقاقي، محدثه m.shaghaghi 96
شهاب راد، پارسا parsa.shr 97
شهبازي، محمد mshahbazi 96
شاهمرادي، اشکان a.shahmoradi 92
شهرابادي، سعيد shahrabadi 97
شهسواري، زهرا z.shahsavari 97
شمس نجاتي، محدثه m_shams 97
شکري کلان، سميه s.shokri 93
سلطان محمديان، محمد soltanmohammadi 95
ستوده، مريم sotoude.m 92
تقوي، سعيد s.taghavi 97
تقي لو، وحيد v.taghiloo 93
طاهرخاني، علي a.taherkhani 93
طهماسبي، حسين h.tahmasbi 93
تحريري نيک صفت، نعيمه naeimeht 96
توکلي، فاطمه fatemehtavakkoli 95
توسلي کوپايي، اعظم tavassolia 95
طيبي، زهرا tayebi 96
طايفي اردبيلي، فرانک ftayefi 97
تيموري، رضا r-teimouri 97
طرفه اصفهاني، مريم m.torfe 94
يعقوبي رزگي، اسيه a.yaghoobi 94
يزداني مقدم، پرديس p.yazdani 92
يوسفي زاده، سارا yousefi 97
ظفرکيش، هانيه h.zafarkish 97
زاهدکچايي، فاطمه fatemehzahed 97
زارع زاد، اميرناصر an.zarezad 92
زارعي، محمدرضا m.zarei 97
زارعي، پريسا parisa_zarei 97
زينالي، سينا sin.zeynali 94
ضيايي مهر، ابوالفضل a.ziaeemehr 93

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان