اعضا

اعضا دانشکده
دانشکده فیزیک
Physics Department

- اساتید

نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
عباس زاده، داود d.abbaszadeh +98 24 3315 2011 دانشکده فیزیک، اتاق 011
عبداله پور، داریوش dabdollahpour +98 24 3315 2222 دانشکده فیزیک، اتاق 222
عابدین پور هرزند، سعید abedinpour +98 24 3315 2215 دانشکده فیزیک، اتاق 215
ابویی، جهانفر jahan +98 24 3315 2111 دانشکده فیزیک، اتاق 111
احدی اخلاقی، احسان e.a.akhlaghi +98 24 3315 2020 دانشکده فیزیک، اتاق 020
اسدیان، علی ali.asadian +98 24 3315 2018 دانشکده فیزیک، اتاق 018
اولین چهارسوقی، محمد charsooghi +98 24 3315 2021 دانشکده فیزیک، اتاق 021
عظیمی، ناهید nahid.azimi +98 24 3315 2214 دانشکده فیزیک، اتاق 214
عرفانی، انسیه erfani +98 24 3315 2106 دانشکده فیزیک، اتاق 106
فضلی، حسین fazli +98 24 3315 2216 دانشکده فیزیک، اتاق 216
قاسمی، سید علی رضا aghasemi +98 24 3315 2220 دانشکده فیزیک، اتاق 220
قربان زاده مقدم، علی agorbanz +98 24 3315 2221 دانشکده فیزیک، اتاق 221
حقی، حسین haghi +98 24 3315 2124 دانشکده فیزیک، اتاق 124
حاجی زاده، فائقه hajizade +98 24 3315 2013 دانشکده فیزیک، اتاق 013
حسنی زنوزی، اکرم a.hasani +98 24 3315 2121 دانشکده فیزیک، اتاق 121
خواجه پور، محمدرضا pour +98 24 3315 5141 دانشکده فیزیک، اتاق 112
کلاه چی، محمد رضا kolahchi +98 24 3315 2113 دانشکده فیزیک، اتاق 113
ملکی، مانیا m_maleki +98 24 3315 2022 دانشکده فیزیک، اتاق 022
محمدرفیعی، فرشید farshid +98 24 3315 2023 دانشکده فیزیک، اتاق 023
محمدی خالصی فرد، حمیدرضا khalesi +98 24 3315 2123 دانشکده فیزیک، اتاق 123
مرادی، علیرضا moradika +98 24 3315 2122 دانشکده فیزیک، اتاق 122
مصطفوی امجد، جعفر mostafavi +98 24 3315 2016 دانشکده فیزیک، اتاق 016
نجفی، علی najafi +98 24 3315 2115 دانشکده فیزیک، اتاق 115
ندایی اسکوئی، احسان nedaaee +98 24 3315 2217 دانشکده فیزیک، اتاق 217
نیری، محمددهقان m.d.niry +98 24 3315 2014 دانشکده فیزیک، اتاق 014
نوروزی، رحمان rahman.nouroozi +98 24 3315 2224 دانشکده فیزیک، اتاق 115
رسولی، سیف اله rasouli +98 24 3315 2012 دانشکده فیزیک، اتاق 012
سعیدیان، شاهپور saeidian +98 24 3315 2015 دانشکده فیزیک، اتاق 015
ثبوتی، یوسف sobouti +98 24 3315 2211 دانشکده فیزیک، اتاق 211
وحیدی نیا، محمد حسن vahidinia +98 24 3315 2019 دانشکده فیزیک، اتاق 019
ولی زاده، علیرضا valizade +98 24 3315 2120 دانشکده فیزیک، اتاق 120
زارعی، مینا mina.zarei +98 24 3315 2017 دانشکده فیزیک، اتاق 017

- کارکنان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
هاشمی، سیده مهناز mhashemi +98 24 3315 2063 دانشکده فیزیک، اتاق 063
میهن پرست، سمیه mihanparast +98 24 3315 2212 دانشکده فیزیک، اتاق 2212
نجفلو، اکرم a.najafloo +98 24 3315 2107 دانشکده فیزیک، اتاق 107
پرویزی، عبدالکریم parvizi +98 24 3315 2059 دانشکده فیزیک، اتاق 059
طوماری، ابراهیم e_toumari +98 24 3315 2059 دانشکده فیزیک، اتاق 059

+ دانشجویان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) سال ورود به مرکز
عباسی، زهرا z.abbasi 92
عبدی، هادی h.abdi 95
عبدی، روژان r.abdi 94
عبدی زاده کلان، سکینه s.abdizadeh 93
عبدوس، محمدرضا m.abdous 96
احدی اخلاقی، ایمان i.a.akhlaghi 92
آهنگری، علی اکبر ahangary.a 90
احمدی، ارش arash.ahmadi 93
احمدی، احسان ehsana 95
احمدی، کیوان keyvan.ahmadi 95
احمدی، ندا nahmadi 93
احمدی کرین، سیده فاطمه f.ahmadi 96
احمدنژاد، سیدباقر s.b.ahmadnezhad 96
احمدپناه، امیر ahmadpanah 92
اکبری، علی akbaria.a 96
اکبرپور، عاطفه a.akbarpour 96
اکبرپور، زهرا z.akbarpour 95
علی بابایی، بهمن bahman.a 93
علیاری، ثریا s.aliyari 95
علیزاده، سالار salizadeh 96
علی زاده ایردموس، پوریا palizade 94
اله پناهی، مرضیه allahpanahi 96
الوندی، محمدیوسف yuseph.alvandi 92
عامری راد، فرهاد farhadamerirad 96
عمیدی، عرفان erfan.amidi 95
امینی، محمدحسین m.amini 95
امینی هونجانی، رضا reza.amini 94
امیری پریان، پوریا p.amiri 95
اسدی، عاطفه a.asadie 93
اصغری، مهسا m.asghari 95
عشوری، فایزه aashoori 95
اصل نجفی، زینب zanajafi 96
عطائی، محمدرضا m.r.ataii 90
عطاخانی، عسل a.atakhani 91
ازاده دل، احسان ehsan.azadeh 96
عظیمی، امین a.azimi 90
عزیزی، نگار negarazizi 94
عزیزیان، مریم m.azizian 95
عزیزخانی، راضیه razizkhani 96
بابائی سالانقوچ، زهرا z.babaee 93
بابایی، نیلوفر nbabaei 95
بابالو، آرزو a.babaloo 96
باقری گاوکش، محمد mo.bagheri 94
بهادری جهرمی، فاطمه f.bahadori 90
بیات، فریضه farize.bayat 93
بیات، جمال j.bayat 95
بهنامی، مهدی mehdi.behnami 95
بیاگوی، مراد m.biagooi 92
بیداری کجاباد، فاطمه f.bidari 93
بوغداچی، سنا sanaboughdachi 96
چهل میران، رضا rezachehelmiran 94
دایمی، محمدحسین mh.daemi 93
دخیلی، علیرضا alireza.dakhili 94
دانش، محمد m.danesh 96
دارابی، فرشاد darabifa 95
درویشی، مریم m.darvishi 93
دهقان، امیررضا amir.dehghan 93
دلاوری، علیرضا alirezadelavari 96
دلبری، مطهره m.delbari 93
درخشانیان، نسیم nasimd 96
دریس، عرفان e.deris 96
دولت ابادی، نسترن nastaran 94
درتاج، سینا dortaj 92
عبادی، مهرشاد mehrshad.ebadi 95
ابراهیم زاده کوی، علی aliebrahimzadeh 96
میرزکی ابراهیمی، سیدارمین armin.e 95
ابراهیمی، حمید h.ebrahimi 93
ابراهیمی تقی دیز، میرمحمد mebrahimit 96
ابراهیمی ویند، رویا rviand 95
الیاسی زاد، لیلا l.elyasizad 90
امامی میبدی، مریم الساد m.emami 95
اسماعیلی فر، لیلی l.esmaeilifar 90
اسمعیل زاده، محسن m.esmaeilzadeh 93
اسماعیل زاده، هانیه esmailzadeh.h 91
اسماعیل زاده، علی اکبر aa.esmailzadeh 96
عینی چنار، رضا re.eyni 93
فلاح خوش چهره، علی alifallah 95
فرجی نافچی، سمیه faraji 92
فردنیا، نرگس nfardnia 96
فرحانی اصل، احمد a.farhani 93
فرخی کرد، لقمان l.farokhikurd 94
فتح اله زاده یکشÙ، سمیه s.fathollazade 95
فضلی، داود d.fazli 89
فضلی، زهرا z.fazli 90
فولادی، نیکناز nik.fooladi 94
گنج خانی، یاسمن ganjkhaniyy 94
قدیری، علی ali.ghadiri 93
قنبرزاده نودهی، صدیقه ghanbarzadeh 94
قاری، امیر amir.ghari 92
قاسمی، سیدمجتبی mojtabaghasemy 94
قماشی، فاطمه f.ghomashi 93
قربانی، علی ali.ghorbani 93
قلیزاده میمنت، علی a.maymanat 95
گلمحمدی، سولماز golmohammadi 94
گلشنی گهراز، مهدی mahdig 96
گودرزی نیک، عبدالرضا a.goodarzinick 91
گواهی چرانی، مائده maedegovahi 96
حبیبی، مهشید habibimahshid 96
حبیبی ماشلی، میلاد miladhabibi 96
حافظیان زاده، فاطمه fatemehhafezi 93
حق شناس گرگابی، فاطمه haghshenasfateme 95
حاجی شفیعی دستجر، فاطمه hajishafiei 93
حاجی یوسفی پور، هاجر hhajiyousefipoor 96
حریربافان، محمدامین harirbafan 93
هاشمی، عطیه الساد atieh.hashemi 96
هاشمی، مژگان mozhganhashemi 95
هاشمی دستجردی، داود dastjerdi 95
هاشمی نیا، مریم maryam.hashemi 96
حسنی عبداللهی، یونس y.hassani 90
حسن زاده ایگدیر، امیرحسین amirhosseinhh 94
حبری، داود davud.hebri 92
حیدرزاده اقبلاغ، کیمیا kimiaheidarzadeh 96
همتی نفر، محمدرسول mhemmati 95
سیدحیدری، مهساالسادا mahsaheydari 94
هوشمندان مقدم فر، مهدی mehdihooshmandan 94
حسینی فر، سیده فرخ نا f.hoseinifar 91
حسین زاده، علی alihosinzadeh 94
حسین بر، سعید saeedhosseinbor 96
حسینی، میرامیر m.a.hosseini 95
حسینی حصاری، سیده محدثه smhosseini 96
حسینی صابر، سیدمحمدعلی hosseinisaber 94
اسماعیل زاده، صادق ismailzadeh 94
ایزدی، محمدامین mohammad.izadi 93
ایزدی، راضیه raziyehizadi 96
جبارپورمزرعه شا، محمود m.jabbarpoor 94
جبارزاده، نیکتا n.jabbarzadeh 95
جعفری سیاوشانی، مرتضی m.siavashani 91
جعفریان، هانیه haniejafarian 96
جعفریانی، فاطمه f.jafariani 91
جهانی پشته، محمدباقر mb.jahani 92
جهانی مهر، محمدحسین jahanimehr 96
جلالوند، مرتضی jalalvand.m 94
جانعلی زاده جوان، علی اصغر ajanalizade 96
جستان، سمیرا s.jastan 93
جزندری، مرتضی m.jazandari 94
جبرییل زاده کارگ، امیر a.jebreilzadeh 93
جولاییان، فرنوش farnooshjulaeian 94
کافیان عطاری، حسین hossein.kafian 92
کجوری، رسول r.kajouri 95
کلانتری، اتوسا atousakalantari 96
کلهر، رسول kalhur 96
کریم آبادی، امین a.karimabadi 90
کریمی، حسین karimi.ho 95
کریمی، ذکری zekra.karimi 94
کریم زاده شهری، مهدی mshahri 95
خواجویی پور، محمدامین m.khajouipour 95
خان احمدی، مریم m.khanahmadi 91
خانجانی، هادی h.khanjani 92
خانجانیان پاک، مژگان m.khanjanianpak 95
خاصه، ریحانه khasseh 92
خاتمی، سعیده s.khatami 89
خزائی فرد، محمدحسین khazaei 96
خزایی، علی محمد am.khazaiy 92
خلقتی، شیدا sh.khelghati 95
خدادادی پیره یوس، عزیز aziz.khodadadi 91
خورشیدی، سمیه somaye.khorshidi 95
خوش خطی، سمانه skhoshkhatti 96
خوش لحنی، روح الله khoshlahni 91
خسروانی زاده، امیر khosravani 92
خسروی، محمدحسین mkhosravi 96
خسروی، رضوان r.khosravy 95
کوهستانی، علیرضا a.kohestani 95
کندری، مرتضی m.kondori 94
کوهی، زینب z.koohi 93
کوه جانی گوجی، حسین hoseinkoohjani 95
کوه پیمای جهرمی، زینب z.koohpeima 90
کر، راضیه ra.kor 90
کوچک نژاد، شقایق sh.kouchaknezhad 96
لاله نژاد، میلاد meelad.lale 94
مددی اصل، مجتبی m.madadi 92
مدنی، مهنوش السا mahnoush.madani 94
مفاخری باشماق، اسرا asra.ma 96
ماهانی، حمیدرضا h.mahani 93
مهدوی، اسماعیل es.mahdavi 94
مهدوی فتیده، محمد m.mahdavi 94
مهدوی پور، کبری mahdavipour 96
محمودی، صمد samad.mahmoudi 96
محمودی، شیدا sh.mahmoudi 92
محمودی فردگرمی، عذرا mahmoudifard 96
منصوری، محمد mohammadmansoury 95
معصومی نیا، امیرحسین a.masominia 95
مهبودی، سینا sina.mehboodi 96
مهراوران، امید o.mehravaran 93
میری، پوریا p.miri 95
میرنژاد، زهرا mirnezhad 94
موذن، نجمه najmehmoazzen 96
معینی، نسرین nasrin.moeini 96
محمدی، فاطمه f.mohamadi 94
صاحب محمدی، لیلا leilamohamad 95
محمدپور، فائزه f.mohamadpour 96
محمدی، غلامرضا g.mohammadi 93
محمدی، مهدیه mah.mohammadi 94
محمدی ماسوله، محدثه m.mohammadi.m 94
محمدزاده، حسین h.mohammadzadeh 93
محبی، یاسمین yasaminmohebi 92
محسنی، نعیمه n.mohseni 93
محسن وند، کوشان kooshan.m 94
موسوی، سیدامیرحسی a.moosavi 96
مرادی مهر، شیوا sh.moradimehr 96
مطلبی، سارا saramotalebi 96
معتمدی، شهریار sh.motamedi 94
موسوی، سیده فائزه mousavi.f 91
موسوی، سیده اکرم ak.mousavi 96
نقدی زارع، بهزاد bnaghdizare 96
نجفی، پیمان najafipeyman 93
نظری، الهه e.nazari 95
نظریه، مهرنوش menazariye 96
نظافت تکله، مریم m.nezafat 92
نظامی پورماسوله، سیده شیما shimanezamipour 94
نژادرنجبر، عطیه a.nezhadranjbar 94
نوری، مهران mehrannoori 96
علمائی، بیتا bita.olamaee 94
امیدی، پوریا pooriaomidi 95
پناهی فر، حسین h.panahifar 93
پریز، عارف a.pariz 91
پارسه، یاسر yaser.parseh 96
پیگان، دانیال danialpaygan 95
پیرمرادیان، فایزه f.pirmoradian 94
ربیعی، ملیحه m.rabiee 91
رئیسیان نژاد، مهرانا m.raeisiannejad 90
رهبر، سمانه srahbar 95
رحیمی، احمد rahimiahmad 95
رحیم پور، حمید h.rahimpoor 96
رحمانی، پریسا p.rahmani 92
رحمن ستایش، سعید رضا rahmansetayesh 92
رحمتی زادخواجه پ، احسان rahmatizad 95
رجبی ابقاء، مصطفی mrebgha 89
رجنی، سعید s.rajani 93
رامه، مهدی m.rameh 95
راشدی، علی alirashedi 96
رسول خانی بلگه، ربابه r.rasoulkhani 91
راستی، نگار n.rasti 96
راضی، فرهاد farhad.razi 96
رضایی، هدیه h.rezaei 92
رضایی، سیده کوثر kosar.rezaei 95
رضائی، نرگس nargesrezaei 96
رضائی درشگی، امیر rezaie_a 89
روحانی، صهبا sahbarohani 94
روحی، نریمان nroohi 95
رستمی، علی rostami.a 96
رستمی، علی a.rostami 93
رستمی، ثمره samare.rostami 91
صباحی، فرشاد farshad.sabahi 96
صباحی، مهدی mehdi.sabahi 95
سعادتی، مریم m.sadati 92
صادق پور، امیررضا a.sadeghpour 94
صدری، محمدهادی mhadi.sadri 95
صفائی، قاسم gh.safaei 93
صفری، فاطمه fatemeh.safari 93
صفرزاده، فراز faraz.safarzadeh 95
صفدریان، محدثه msafdarian 96
صافی، مریم سادات ms.safi 95
سقطچی، ایدا aida.saghatchi 95
سخا، فرشته f-sakha 89
سالاری نسب، میلاد m.salarinasab 94
صالحی بروجنی، شادی shadi.salehi 95
صمدی طاهری، فرشته f_samadi 89
صمدزاده بناب، محسن mohsam 95
سرداری کوراند، وحیده v.sardari 96
سواری، محمد mohammads 96
صیدی، ایران i.saydi 92
صحت، هادی h.sehat 90
سیف، علی a.seif 94
سیدنژاد، سیدرضا seiiednejad 92
سیدمحمدی دیزج، میرپیمان p.seyedmohamady 96
سیدی، عذرا azra.seyyedi 93
شفیعی، نگین shafiei 95
شقاقی، محدثه m.shaghaghi 96
شهبازی، محمد mshahbazi 96
شاه محمدی، مصطفی m.shahmohammadi 93
شاهمرادی، اشکان a.shahmoradi 92
شکری کلان، سمیه s.shokri 93
سلطانی، جمال jamal.soltani 93
سلطانی شهابی، فرشاد fsoltani 94
سلطان محمدیان، محمد soltanmohammadi 95
ستوده، مریم sotoude.m 92
تقی لو، وحید v.taghiloo 93
طاهرخانی، علی a.taherkhani 93
طهماسبی، حسین h.tahmasbi 93
تحریری نیک صفت، نعیمه naeimeht 96
طالع زاده، محمدصادق m.talezadeh 95
توکلی، فاطمه fatemehtavakkoli 95
توسلی کوپایی، اعظم tavassolia 95
طیبی، زهرا tayebi 96
طرفه اصفهانی، مریم m.torfe 94
توری، زهرا zahra.touri 95
وارسته، محمدرضا varasteh 94
یدیسار، زهرا zahra.yad 93
یعقوبی رزگی، اسیه a.yaghoobi 94
یزدانی مقدم، پردیس p.yazdani 92
یوسفی، محسن mohsen.yousefi 93
یوسف پور، میلاد m.yousefpour 93
زارع زاد، امیرناصر an.zarezad 92
زارعی، زهرا zahra.zarei 94
زینالی، سینا sin.zeynali 94
ژیان، ایرن i.zhyan 94
ضیایی مهر، ابوالفضل a.ziaeemehr 93

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان