خلاصه‌ای درباره بخش
گروه آموزش زبان های خارجی
English Section

تاریخچه مختصر بخش آموزش زبان

سال های 1371 تا 1376

زبان انگلیسی (به صورت درسی 3 واحدی، هفته ای دو جلسه 90 دقیقه ای) در 3 فصل به دانشجویان تدریس می شد.
در این دوره، به دلیل حضور استاد غیرایرانی، یکی از 3 درس اصلی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک به زبان انگلیسی تدریس می شد، لذا علاوه بر تدریس زبان عمومی (The New Cambridge English Course 1 & 2-Michael Swan) که بر پایه روش ارتباطی (communicative) تألیف شده بود، زبان تخصصی (مکانیک کوانتومی) تدریس می شد. به دلیل انگیزه بالای فراگیری زبان در دانشجویان، فضاسازی های مختلفی بیرون از کلاس درس انجام می شد که به فراگیری عملی زبان دانشجویان کمک خوبی می کرد (مانند آشپزی به زبان انگلیسی، بازی به زبان انگلیسی، سفرهای آخر هفته به زبان انگلیسی). پس از اتمام همکاری استاد خارجی، زبان تخصصی ماهیتی عمومی تر به خود گرفت و سپس متوقف شد. در همین دوره مهارت های شنیداری، لغت آموزی، و گفتاری دانشجویان با استفاده از کتاب و نوار داستان (با تکرارهای خاص) نیز تقویت می شد.


سال های 1382 تا 1376
سال های

در این دوره، از کتاب Look Ahead که نسبت به کتاب قبلی مزیت های بیشتری از جمله سری کامل ویدئو داشت، مورد استفاده قرار گرفت.
از سال 1379، با ورود دانشجویان کارشناسی (دکتری پیوسته فیزیک) به دانشگاه، علاوه بر تدریس زبان عمومی، زبان تخصصی فیزیک عمومی نیز در اولین دوره ورودی های پیوسته به آنان تدریس شد. زیرا تدریس درس اصلی از روی کتاب انگلیسی انجام می شد که ترجمه فارسی آن موجود نبود. در همین زمان، شیوه های نوین سخنرانی با استفاده از پاورپوینت که در دنیا مرسوم بود، نیز به دانشجویان تدریس می شد.


سال های 1382 تا 1376

در سال 1382 با ورود دانشجویان رشته فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی، بخش زبان به مدت دو ترم دروس زبان عمومی 3 واحدی برای آن ها ارائه  می داد و همچون سابق، به دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت 3 ترم دروس زبان ارائه می شد.
مجموعه ای از دوره های زیر در مقاطع مختلف در این برهه مورد استفاده قرار گرفت:

  • Listening: …
  • Word Perfect: …
  • English Grammar in Use (Elementary & Intermediate)
  • Writing for the Real World: Email Writing
  • Writing (IELTS)
  • Speaking (IELTS)


سال های 1391 تا پاییز 1396

در این دوره، به دلیل نیاز دانشجویان به زبان عمومی، به دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت 3 فصل کتاب American English File در دو سطح پیش  در اواخر این دوره کاملاً احساس می شد که به دلیل مشغله دانشجویان و همچنین تدریس این دوره و دوره های مشابه در مؤسسات آموزش زبان انگلیسی معمولی شهر، این روش کارایی خود را از دست داده است.
علاوه بر این، با برگزاری سمینارهای پژوهشی که اساتید و محققان در خصوص موضوعات مرتبط با آموزش زبان و زبان شناسی کاربردی به طور عمومی بحث می کردند، شروع به پژوهش هایی در زمینه زبان تخصصی شد. در سال 1396، گروه آموزشی زبان های خارجی نخستین همکار پژوهشی خود را دعوت به کار کرده و شروع به کار در چند پروژه تحقیقاتی نمود.


پاییز 96 تا به حال

در این دوره، به دلیل نیاز دانشجویان به زبان عمومی، به دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت 3 فصل کتاب American English File در دو سطح پیش متوسط و متوسط تدریس می شد.
در اواخر این دوره کاملاً احساس می شد که به دلیل مشغله دانشجویان و همچنین تدریس این دوره و دوره های مشابه در مؤسسات آموزش زبان انگلیسی معمولی شهر، این روش کارایی خود را از دست داده است.
علاوه بر این، با برگزاری سمینارهای پژوهشی که اساتید و محققان در خصوص موضوعات مرتبط با آموزش زبان و زبان شناسی کاربردی به طور عمومی بحث می کردند، شروع به پژوهش هایی در زمینه زبان تخصصی شد.
در سال 1396، گروه آموزشی زبان های خارجی نخستین همکار پژوهشی خود را دعوت به کار کرده و شروع به کار در چند پروژه تحقیقاتی نمود.
از پاییز 97، رشته کارشناسی فناوری اطلاعات حذف و رشته مهندسی کامپیوتر جایگزین آن شد. دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر نیز به مدت 2 فصل زبان عمومی تدریس می شود.
در زمینه پژوهشی نیز گروه آموزشی زبان های خارجی، بر توسعه منابع مرتبط با درس «انگلیسی با اهداف دانشگاهی»، زبان انگلیسی به عنوان زبان میانجی، و کاربردشناسی بینافرهنگی تمرکز دارد.

حامد زندی

(مدیر گروه بخش آموزش زبان‌های خارجی)

این گروه رسالت خود را تلاش در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور و اسناد پشتیبان نقشه در راستای ارتقای کیفیت آموزش زبان در کشور و اهداف بلندمدت دانشگاه برای قرارگیری در جمع پنج دانشگاه تراز بین‌المللی کشور و کمک به دانشجویان، استادان و کارکنان برای داشتن تعامل دوجانبه مؤثر و عزتمندانه با جامعه دانشگاهی بین المللی می داند.

آیا مایل به پیوستن به خانواده ما در مرکز هستید؟

برای بهرمندی فضایی آکادمیک و دوستانه همراه با روابط بین المللی برای تحصیل، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را انتخاب کنید!

پذیرش

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان