اعضا

اعضا
بخش آموزش زبان های خارجی
English Section

- اساتید

نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
رحمانی، شاهرخ shrahmani +98 24 3315 3443 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 121
زندی، حامد zandi +98 24 3315 3439 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 118

- کارکنان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
بازرگان، سارا s.bazargan +98 24 3315 3435 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 114

+ دانشجویان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) سال ورود به مرکز

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان