اعضا
گروه آموزش زبان های خارجی
English Section

- اساتید

نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
فرنودی، بهمن farnudi +98 24 3315 2119 دانشکده فیزیک، اتاق 119
رحمانی، شاهرخ shrahmani +98 24 3315 3443 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 121
زندی، حامد zandi +98 24 3315 3439 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 118

- کارکنان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
بازرگان، سارا s.bazargan +98 24 3315 2211 دانشکده فیزیک، اتاق 211

- اساتید همکار

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
حسینی منفرد، مولود m.monfared +98 24 3315 3318 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 318
اسمخانی، امیر amir.esmkhani +98 24 3315 3318 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 318
ثبوتی، فاطمه fatemeh.sobouti +98 24 3315 3318 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 318

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان