برنامه تحصیلی
گروه آموزش زبان‌های خارجی
English Section


برنامه گروه زبان برای دانشجویان

 • دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر
  دانشجویان ورودی جدید (۹۷) کتاب‌های Top Notch را می‌گذرانند که در ابتدا با توجه به تعیین سطحی که انجام می‌گیرد به دو کلاس تفکیک می‌شوند (پیش‌متوسط، متوسط). دانشجویان کارشناسی از فصل دوم ورود به دوره (۹۷۲) به مدت ۲ فصل دروس انگلیسی عمومی (Top Notch) را بایستی بگذرانند. بنابراین دروس زبان عمومی این دسته از دانشجویان در فصل‌های زمستان و بهار ارائه می‌گردد. Top Notch ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در رده ﺳﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺪاول در ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ نیز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. Top Notchزبان‌آموز را برای برقراری ارتباط موفق و توأم با اعتماد به نفس با جهان خارج، اعم از انگلیسی‌زبان‌ها و غیرانگلیسی زبان‌هایی که به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند، آماده می‌سازد. اﻧﺘﺸﺎرات ﻻﻧﮕﻤﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮان ﮐﺘﺐ آﻣﻮزش زﺑﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ، Top Notch را در سال ۲۰۰۶ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد. Top Notch در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎﺷﺮان آﻣﻮزﺷﯽ (AEP) ﮔﺮدﯾﺪ.
  ما در این دانشگاه از ویرایش سوم کتاب Top Notch (۲۰۱۵) استفاده می‌کنیم که بزرگسالان را برای تعامل با اعتمادبه‌نفس به زبان انگلیسی آماده می‌کند. این کتاب برای آموزش ارتباطات به زبان انگلیسی طراحی شده که انگلیسی را از طریق ورودی مناسب زبان، تمرین فشرده و بازیابی سیستماتیک فراموش‌ناشدنی می‌سازد.
 • alt

 • دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تمامی رشته‌ها

  دانشجویان ورودی جدید (۹۷) طی ۵ فصل اول تحصیل خود، در هر فصلی که می‌توانند درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی را اخذ کنند. این درس، یک درس سه واحدی است که جزو دروس اختیاری بوده و نمره آن مانند دروس دیگر با معدل جمع بسته می‌شود و تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد بایستی این درس را بگذرانند. دوره زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی یک دوره فشرده، مدون، حرفه‌ای و مهارتی است که می‌تواند به کیفیت مطالعات و تحقیقات دانشجویان، با تسهیل به‌کارگیری منابع انگلیسی‌زبان و ارتباطات بین‌المللی، کمک نماید؛ لذا گذراندن این درس در فصول قبل از آغاز تحقیقات توصیه می‌شود. با نیازسنجی به‌عمل‌آمده بر اساس تجربه ربع قرن تدریس زبان در دانشگاه تحصیلات تکمیلی این واحد درسی به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که به دانشجویان کمک نماید با مهارت‌های زبانی لازم برای موفقیت تحصیلی و پیشرفت علمی در محیط‌های دانشگاهی آشنا گردند. سرفصل‌های آموزش زبان دانشگاه‌های کشور بیشتر بر پایه خواندن متون پایه‌گذاری شده‌اند. از ویژگی‌های سرفصل جدید افزودن مهارت‌هایی مانند نگارش نامه و چکیده و ارائه سخنرانی علمی به شالوده درس است تا دانشجویان علاوه بر مهارت درک مطلب، مهارت‌های گفتاری و نوشتاری پرکاربرد در ارتباطات علمی بین‌المللی را نیز کسب نمایند. این امر ازآن‌جهت ضروری است که دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه برنامه‌ای ده‌ ساله برای تبدیل‌شدن به یک دانشگاه بین‌المللی را دارد.
  کتاب انگلیسی با اهداف دانشگاهی شامل مهارتهای زیر است:
  • آشنایی با مهارت‌های پایة خواندن و درک مطلب متون علمی
  • آشنایی با ساختار چکیده مقالات و پایان‌نامه‌ها و تمرین نگارش آن
  • یادگیری چند صد لغت پرکاربرد در متون علمی و چند صد لغت از فهرست کلمات عمومی پرکاربرد
  • فراگیری اصول رایانامه نگاری و نگارش رایانامه موردنیاز دانشگاهی
  • اصول کلی و تمرین سخنرانی علمی به زبان انگلیسی (شامل تمرین تلفظ صحیح واژه‌های تخصصی حوزه تحصیلی و پژوهشی دانشجو)
  • نگارش شرح‌حال علمی (CV)
  alt

 • دانشجویان مقطع دکتری پیوسته رشته فیزیک

  دانشجویان ورودی جدید (۹۷) کتابهای Top Notch را می‌گذرانند که در ابتدا با توجه به تعیین سطحی که انجام می‌گیرد به دو کلاس تفکیک می‌شوند (پیش‌متوسط، متوسط). دانشجویان دکتری پیوسته از فصل اول ورود به دوره دکتری پیوسته (۹۷۱) به مدت ۶ فصل (۲ سال) دروس انگلیسی عمومی (Top Notch) را بایستی بگذرانند. پس از آن، زمانی که به سطح کارشناسی ارشد رسیدند، درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی را بایستی پاس کنند (که دانشجویان کارشناسی ارشد سایر رشته‌ها پاس می‌کنند).

 • دانشجویان دکتری پیوسته از کارشناسی (تمامی رشته‌ها)

  درس زبان دانشجویان ورودی جدید (۹۷) منوط به اعلان دانشکده مربوط می‌باشد. در نتیجه این دانشجویان می‌توانند از دانشکده‌های خود پیگیری نمایند.
فعالیت‌های فوق‌برنامه گروه زبان

 • کنج زبان

  همکاری گروه آموزشی زبان‌های خارجی و کتابخانه ترکمان، کنج زبان با افزایش بیش از ۱۶۰ کتاب داستان انگلیسی به‌روزرسانی شده است. در این فضا که در بخش ضلع شمال‌شرقی کتابخانه ترکمان قرار دارد، سعی شده است بعضی از منابع خودآموز در دسترس علاقه‌مندان قرار داده شود. بخش عمده کنج زبان را کتاب‌های طبقه‌بندی‌شده‌ی داستانی تشکیل می‌دهد که در شش سطح از مبتدی تا پیشرفته را شامل می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر جهت نحوه استفاده از منابع کنج زبان، بروشور و نیز آلبومی تهیه شده است که در همان بخش در دسترس می‌باشد. همچنین پوستری تهیه شده که علاقه‌مندان می‌توانند پس از مطالعه کتاب‌ها، بازخورد خود را روی آن برای استفاده سایرین درج نمایند.
  ما در این دانشگاه از ویرایش سوم کتاب Top Notch (۲۰۱۵) استفاده می‌کنیم که بزرگسالان را برای تعامل با اعتمادبه‌نفس به زبان انگلیسی آماده می‌کند. این کتاب برای آموزش ارتباطات به زبان انگلیسی طراحی شده که انگلیسی را از طریق ورودی مناسب زبان، تمرین فشرده و بازیابی سیستماتیک فراموش‌ناشدنی می‌سازد.

 • برنامه داستان خوانی به زبان انگلیسی

  این برنامه با هدف ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویان و سایر اعضای دانشگاه در قالب فعالیت‌های فوق برنامه بخش زبان برگزار می‌شود. این برنامه شامل خلاصه‌گویی داستان، بحث و دیگر فعالیت‌های مرتبط است.

 • جلسات بحث آزاد به زبان انگلیسی

  به منظور ارائه فرصتی برای دانشجویان جهت تمرین گفتار انگلیسی، گروه‌های بحث آزاد تشکیل می‌شوند. جلسات بحث آزاد غالباً توسط دانشجویان پیش برده شده و توسط آموزشیار مجرب سرپرستی می‌شوند.

 • سخنرانی علمی دانشجویان دانشگاه به زبان انگلیسی

  گروه زبان دانشگاه کارگاه‌های مختلفی را در طول سال برگزار می‌کند. برخی از کارگاه‌هایی که طی سالهای گذشته توسط گروه زبان برگزار شده است شامل کارگاه کالبدشکافی یک سخنرانی (چگونه سخنرانی‌ام را بهتر کنم)، کارگاه مقدمات نوشتن نامه‌های الکترونیکی، کارگاه اخلاق در رایاسپهر، کارگاه فرهنگ لغت و کارگاه بهبود دانش واژگانی می‌باشند.

 • کارگاه‌ها و سمینارها

  هدف از برگزاری این برنامه در وهله اول تشویق دانشجویان توانمند در زمینه ارائه و سخنرانی انگلیسی است که در میان سایر فعالیتها توسط گروه زبان دانشگاه انجام می‌گیرد. این سخنرانی‌ها توسط دانشجویان کارشناسی ارشدی ارائه می‌شود که درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی را گذرانده و مهارت‌های علمی خود را سازماندهی کرده‌اند.
طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان