پژوهش
بخش آموزش زبان های خارجی
English Section
کنج زبان

با همکاری گروه آموزشی زبانهای خارجی و کتابخانه ترکمان، کنج زبان با افزایش بیش از 160 کتاب داستان انگلیسی به‌روزرسانی شده است. در این فضا که در بخش ضلع شمالشرقی کتابخانه ترکمان قرار دارد، سعی شده است بعضی از منابع خودآموز در دسترس علاقهمندان قرار داده شود. بخش عمده کنج زبان را کتابهای طبقه‌بندی‌شده‌ی داستانی تشکیل میدهد که در شش سطح از مبتدی تا پیشرفته را شامل میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر جهت نحوه استفاده از منابع کنج زبان، بروشور و نیز آلبومی تهیه شده است که در همان بخش در دسترس میباشد. همچنین پوستری تهیه شده که علاقهمندان میتوانند پس از مطالعه کتابها، بازخورد خود را روی آن برای استفاده سایرین درج نمایند.

برنامه داستانخوانی به زبان انگلیسی

این برنامه با هدف ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویان و سایر اعضای دانشگاه در قالب فعالیتهای فوقبرنامه بخش زبان برگزار میشود. این برنامه شامل خلاصهگویی داستان، بحث و دیگر فعالیتهای مرتبط است

جلسات بحث آزاد به زبان انگلیسی

به منظور ارائه فرصتی برای دانشجویان جهت تمرین گفتار انگلیسی، گروههای بحث آزاد تشکیل میشوند. جلسات بحث آزاد غالباً توسط دانشجویان پیش برده شده و توسط آموزشیار مجرب سرپرستی میشوند.

سخنرانی علمی دانشجویان دانشگاه به زبان انگلیسی

گروه زبان دانشگاه کارگاههای مختلفی را در طول سال برگزار میکند. برخی از کارگاههایی که طی سالهای گذشته توسط گروه زبان برگزار شده است شامل کارگاه کالبدشکافی یک سخنرانی (چگونه سخنرانی ام را بهتر کنم)، کارگاه مقدمات نوشتن نامههای الکترونیکی، کارگاه اخلاق در رایاسپهر، کارگاه فرهنگ لغت و کارگاه بهبود دانش واژگانی میباشند.

کارگاهها و سمینارها

هدف از برگزاری این برنامه در وهله اول تشویق دانشجویان توانمند در زمینه ارائه و سخنرانی انگلیسی است که در میان سایر فعالیتها توسط گروه زبان دانشگاه انجام میگیرد. این سخنرانیها توسط دانشجویان کارشناسی ارشدی ارائه میشود که درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی را گذرانده و مهارتهای علمی خود را سازماندهی کردهاند.

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان