پژوهش
گروه آموزش زبان‌های خارجی
English Section
دکتر حامد زندی

مدرک دکتری خود را در آموزش زبان انگلیسی (TEFL) از دانشگاه تهران دریافت کرده‌ام. فرصت مطالعاتی پرباری را در دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین در آمریکا با نظارت پروفسور فرد دیویدسون گذرانده‌ام. علاقه اصلی پژوهشی اینجانب آزمون‌سازی، روان‌سنجی، روش‌شناسی پژوهش و آموزش زبان با اهداف ویژه و دانشگاهی است.


دکتر شاهرخ رحمانی

علایق تحقیقاتی من در فصل مشترک رشته‌های زبان شناسی همگانی، آموزش زبان انگلیسی، ادبیات فارسی و نمایش‌نامه قرار می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، علاقه‌مند به تحقیق در زمینه‌هایی هستم که این شاخه‌های مختلف علمی ممکن است با هم تعامل داشته یا بر یکدیگر تأثیرگذار باشند. به طور خلاصه، علايق تحقيقاتى من عبارتند از:

- نقش یادگیری زیرشاخه‌های مختلف زبان‌شناسی از جمله نحو، دستور زبان، معناشناسی، واج‌شناسی، آواشناسی و گفتمان در پیشرفت زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی.
-استفاده از ادبیات شامل نثر، نظم (شعر) و نمایش‌نامه در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی برای کمک به بهبود روند یادگیری.
سخنرانی ها


Using Drama In Boosting International students’ Motivation Melbourne Cup Day Professional Development Monash College, Melbourne Australia, November 2015
“On the Search of Criteria for Teacher Recruitment”, TELLSI Conference, a 3-day Conference, Yazd, Iran, 2009

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان