خلاصه‌ای از دانشکده
دانشکده ریاضی
Math Department

دانشکده ریاضی در سال 1373 تاسیس شد و اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ارشد در رشته‌های ریاضی محض و کاربردی نمود. دوره دکتری ریاضی نیز از سال 1382 آغاز شد. فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی دانشکده ریاضی در زمینه‌های ریاضی محض، ریاضی کاربردی، ریاضی مالی و علوم کامپیوتر می باشد. دانشکده ریاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی را با هدف تربیت متخصصان و پژوهشگران علوم ریاضی که بتوانند تحقیقاتی در سطح بین‌المللی ارائه دهند برگزار می‌کند. فعالیت اعضای هیات علمی دانشکده با تاکید بر محور پژوهش بوده و اعضای دانشکده با همکاری‌های ملی و بین‌المللی، در مورد موضوعات روز ریاضیات به تحقیق می‌پردازند.

دفاعیه کارشناسی ارشد

بهینه سازی سبد سهام با تعمیمی از ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپولا

فرزین رنجبر - دانشکده رياضي
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر خانه علم

دفاعیه کارشناسی ارشد

ﻫﻤگراﯾﯽ روش GMRES ﺑﺮایﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎی ﺳﻪ ﻗﻄﺮی ﺗﺌﻮﭘﻠﯿﺘﺲ

مهناز حسنی - دانشکده رياضي
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

روش برنامه‌ریزی فازی استوار برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه-‌بسته

مریم قادری - دانشکده ریاضی
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: کلاس M101 دانشکده ریاضی

دفاعیه کارشناسی ارشد

ﺗﻘﺮﯾﺐﮐﺴﺮي ﻓﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻓﺎزي از ﻧﻮع اﺳﮑﻮاﺷﯿﻨﮓ و زنگوله‌ای ﻧﺮﻣﺎلﺷﺪه

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻨﺎه زاده - دانشکده ریاضی
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: کلاس M101 دانشکده ریاضی

دفاعیه کارشناسی ارشد

فضاهای بسوف با نمای متغیر

بهروز قربانی - دانشکده ریاضی
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

آیا مایل به پیوستن به خانواده ما در دانشگاه هستید؟

برای بهره‌مندی فضایی آکادمیک و دوستانه همراه با روابط بین‌المللی برای تحصیل، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را انتخاب کنید!

پذیرش

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان