خلاصه‌ای از دانشکده
دانشکده علوم زمین
Earth Department

دانشكده‌‌ی علوم زمین متشكل از گروه‌های ژئوفیزیك، ژئودزی، تكتونیك، آب‌شناسی، پترولوژی و رسوب‌شناسی است. در حال حاضر 16 هیئت علمی در دانشکده مشغول تدریس و تحقیق هستند. دانشکده علوم زمین با تشکیل گروه ژئوفیزیك در سال 1378 در درون دانشكده‌‌ی فیزیك به وجود آمد. در سال 1383 دوره‌‌ی كارشناسی ارشد ژئوفیزیك تاسیس شد. در سال 1391 دوره‌ی‌ دكتری ژئوفیزیك در دو رشته زلزله‌شناسی و ژئودزی‌گرانی و در سال 1392 دوره‌ی كارشناسی ارشد زمین‌شناسی-تكتونیك راه‌اندازی شدند. بر اساس برنامه‌ی‌ بلندمدت دانشگاه، دانشكده‌ی‌ علوم زمین در آینده در همه‌‌ی‌ رشته‌های مرتبط با علوم زمین و جو کار تحقیقاتی و آموزش دانشجوی تحصیلات تکمیلی خواهد داشت. دانشکده علوم زمین امیدوار است در آینده نزدیک در زمینه رشته‌ی رسوب‌شناسی محیط زیست و آب‌شناسی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد داشته باشد. در حال حاضر در دانشکده علوم زمین 16 دانشجو در مقطع دکتری زلزله‌شناسی و ژئودزی‌گرانی و 49 دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته‌های ژئوفیزیک و تکتونیک در حال تحصیل هستند.

دفاعیه کارشناسی ارشد

تغییرات ساختاری در عرض گوه‌ی برافزایشی مکران

حمید اقدمی‌راد - دانشکده علوم زمین
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه ساختار مکران غربی با استفاده از توموگرافی امواج حجمی دورلرز

حمیدرضا مومنی - دانشکده علوم زمین
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه‌ی مرزهای ناپیوستگی در پوسته‌ی ناحیه‌ی برخوردی زاگرس شمالی با استفاده از فاز انعکاسی دورلرز

مریم طالبی انبوهی - دانشکده علوم زمین
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

خاستگاه و جایگاه تکتونیکی سازندهای سرخ زیرین و بالایی در منطقه‌ ماهنشان حوضه‌ی ایران مرکزی

زینب علی‌مولا - دانشکده علوم زمین
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه آبخوان دشت سلماس با تلفیق تکنیک تداخل-سنجی راداری و داده¬های هیدروژئولوژی

سعیده شهبازی - دانشکده علوم زمین
سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

آیا مایل به پیوستن به خانواده ما در دانشگاه هستید؟

برای بهره‌مندی فضایی آکادمیک و دوستانه همراه با روابط بین‌المللی برای تحصیل، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را انتخاب کنید!

پذیرش

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان