دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
پذیرش بین المللی
the IASBS and its gardens

بخش بین الملل

نحوه درخواست

آیا می خواهید عضوی از خانواده دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان باشید؟ در ادامه آن چه مورد نیاز است را ببینید.

موارد موردنیاز

تمامی موارد زیر مورد نیاز هستند:

  • ارایه درخواست
  • پرکردن فرم درخواست
  • دو توصیه نامه از افراد حقیقی در مورد توانایی های آموزشی متقاضی (باید به international[at]iasbs.ac.ir ارسال شود)
  • یک کپی از نسخه های رسمی به انگلیسی
  • یک کپی از گذرنامه متقاضی
  • عکسی در استاندارد سایز پاسپورت
  • شهریه سالانه معادل 4000 دلار آمریکا

letter cover

فرم درخواست پذریش

محدوده زمانی

آخرین مهلت ارسال درخواست: 30 اردیبهشت ماه برای پذیرش در سال تحصیلی که در پاییز همان سال آغاز می شود.

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان