کتابخانه ترکمان
راهنمای مراجعین
Torkaman Library and Trees

راهنما

راهنمای فرمت استاندارد پایان‌نامه

  • به منظور ایجاد هماهنگی و ارائه طرحی مشترک برای كلیه پایان‌نامه‌های دانشجویان دانشگاه تحصیلات تكمیلی علوم پایه زنجان،‌ جزئیات مربوط به صفحه‌بندی و حروف‌چینی پایان‌نامه‌ها در ادامه آمده است.
  • پایان‌نامه‌های رشته فیزیک، ریاضی و علوم کامپیوتر باید با نرم‌افزار فارسی تک و یا نرم‌افزار زی‌پرشین تایپ شوند و همچنین یک چکیده با نرم‌افزار word تایپ شود.
  • دانشجویان رشته شیمی، ژئوفیزیک و IT با نرم‌افزار word پایان‌نامه خود را تایپ می‌كنند.

letter cover

قالب پایان‌نامه‌ها

letter cover

راهنمای جستجوی کتاب، نشریه و ...

letter cover

راهنمای جستجو در سرویس امانت کتابخانه

letter cover

راهنمای جستجو در پایگاه اسناد

Developed by the IASBS Computer Centre