مرکز کامپیوتر
اعضا مرکز کامپیوتر
Computational Server Room

کارمندان مرکز کامپیوتر

Mahmoud Shirazi

محمود شیرازی

مدیریت مرکز کامپیوتر و مرکز فناوری اطلاعات

Reza Sobouti

رضا ثبوتی

Rasoul Reyahi

رسول ریاحی

هدایت نجفی

ندا آدرنگ

Sara Bazargan

سارا بازرگان

آوینا الماسی

فرناز اصانلو

Volodymyr Kruglov

زنده‌یاد ولادیمیر کروگلف

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان