دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه
کمک به تامین مالی سالن همایش‌های علمی دانشگاه
کمک به پروژه

کمک به تامین مالی سالن همایش‌های علمی دانشگاه

تاریخچه اهدا

آخرین بروزرسانی : پنجشنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۳

توجه : مبالغ بیش از ۱۰۰,۰۰۰ریال نمایش داده می‌شوند.

تاریخ مبلغ (ریال) عنوان نام
یکشنبه، ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ حقیقی بی‌نام
چهارشنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ۵۰۰,۰۰۰ حقیقی بی‌نام
دوشنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ حقیقی مرحوم حاج احمد کاوندی
دوشنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ حقیقی بی‌نام
چهارشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ حقیقی مهلا محمدیان
چهارشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ حقیقی سیامک محمدی
سه شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ حقیقی بی‌نام
پنجشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ حقیقی مریم گشمرد
شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ حقیقی ابراهیم انصاری
چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ حقیقی مهدی حیدری
جمعه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ حقیقی آیدین مهندسی خسروشاهی

Developed by the IASBS Computer Centre