جدول زمانبندی امتحانات

جدول زمانبندی امتحانات دانشگاه تحصیات تکمیلی علوم پایه

شما می‌توانید با کلیک کردن بر روی لینک دانلود به برنامه زمانی امتحانات مربوطه دسترسی پیدا کنید.

دانشکده فیزیک

دانشکده شیمی

دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات

دانشکده علوم زمین

دانشکده ریاضی

دانشکده علوم زیست

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان