کتابخانه ترکمان
آمار
Torkaman Library and Trees

آمار


آمار کتاب‌ها

  • تعداد کتاب‌های فارسی: ۸۷۷۳

  • تعداد کتاب‌های انگلیسی: ۱۵۰۹۶

  • تعداد کل کتاب‌های فارسی و انگلیسی: ۲۳۸۶۹

آمار نشریات

  • ۱۰ عنوان نشریه فارسی (جاری)

  • ۱۲۸ عنوان نشریه فارسی (آرشیو)

  • ۴۲۵ عنوان نشریه انگلیسی (آرشیو)

  • تعداد کل نشریات فارسی و انگلیسی: ۵۵۳ عنوان

آمار پایان‌نامه‌ها

تعداد پایان‌نامه های فارسی: ۲۴۵۳
ردیف دانشکده کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی
1 فیزیک ۵۴۷ ۱۴۲ -
۲ ریاضی ۴۶۲ ۲۴ -
۳ شیمی ۴۳۰ ۷۹ -
۴ علوم زمین ۱۳۷ ۴ -
۵ علوم زیستی ۱۲۸ - -
۶ علوم رایانه و فناوري اطلاعات‏ ۱۳۲ - ۳۶۸
تعداد کل‏ ۱۸۳۶ ۲۴۹ ۳۶۸


تعداد پایان‌نامه‌های انگلیسی: ۱۶۷
ردیف دانشکده کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی
۱ فیزیک ۸ ۴۵ -
۲ ریاضی - ۸ -
۳ شیمی ۵ ۱۲ -
۴ علوم زمین - ۱ -
۵ علوم زیستی ۱۱ - -
۶ علوم رایانه و فناوري اطلاعات‏ ۱۲ - ۶۵
تعداد کل‏ ۳۶ ۶۶ ۶۵

۳۱۵ عنوان پايان‌نامه دكتری
۱۸۷۲ عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد
۴۳۳ عنوان پايان‌نامه كارشناسي
تعداد كل پايان‌نامه‌های فارسی و انگليسی: ۲۶۲۰ عنوان

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان