کتابخانه ترکمان
آمار
Torkaman Library and Trees

آمار


آمار کتاب‌ها

  • تعداد کتاب‌های فارسی: ۸۶۹۸

  • تعداد کتاب‌های انگلیسی: ۱۵۰۵۹

  • تعداد کتاب‌های فارسی و انگلیسی: ۲۳۷۵۷

آمار نشریات

  • ۱۵ عنوان نشریه فارسی (جاری)

  • ۱۲۸ عنوان نشریه فارسی (آرشیو)

  • ۴۲۵ عنوان نشریه انگلیسی (آرشیو)

  • تعداد کل نشریات فارسی و انگلیسی: ۵۵۳ عنوان

آمار پایان‌نامه‌ها

تعداد پایان‌نامه های فارسی: ۲۲۸۸
ردیف دانشکده کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی
1 فیزیک ۵۱۷ ۱۳۰ -
۲ ریاضی ۴۴۷ ۲۰ -
۳ شیمی ۴۰۱ ۷۲ -
۴ علوم زمین ۱۲۵ ۱ -
۵ علوم زیستی ۱۱۴ - -
۶ علوم رایانه و فناوري اطلاعات‏ ۱۲۰ - ۳۴۱
تعداد کل‏ ۱۷۲۴ ۲۲۳ ۳۴۱


تعداد پایان‌نامه‌های انگلیسی: ۱۴۳
ردیف دانشکده کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی
۱ فیزیک ۷ ۴۰ -
۲ ریاضی - ۵ -
۳ شیمی ۴ ۱۰ -
۴ علوم زمین - ۱ -
۵ علوم زیستی ۱۱ - -
۶ علوم رایانه و فناوري اطلاعات‏ ۶ - ۵۹
تعداد کل‏ ۲۸ ۵۶ ۵۹

۲۷۹ عنوان پايان‌نامه دكتری
۱۷۵۲ عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد
۴۰۰ عنوان پايان‌نامه كارشناسي
تعداد كل پايان‌نامه‌های فارسی و انگليسی: ۲۴۳۱ عنوان

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان