اخبار و کنفرانس ها

دکتر فخری‌السادات محمدی به سمت مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه منصوب شد

دکتر بابک کریمی، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، طی حکمی، سرکار خانم دکتر فخری‌السادات محمدی را به سمت مشاور امور بانوان و خانواده منصوب کرده و  آرزوی موفقیت در انجام امور محوله را داشتند. همچنین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از زحمات سرکار خانم رعنا مغانلو مشاور پیشین امور بانوان و خانواده، تشکر و قدردانی نمودند.

چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

دکتر فخری‌السادات محمدی به سمت مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه منصوب شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان