اخبار و کنفرانس ها

سومین همایش منطقه ای تغییراقلیم و گرمایش زمین

سومین همایش منطقه ای تغییراقلیم و گرمایش زمین

جمعه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

سومین همایش منطقه ای تغییراقلیم و گرمایش زمین

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان