اخبار و کنفرانس ها

چهارمین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی و بهینه سازی

چهارمین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی و بهینه سازی

دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی و بهینه سازی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان