اخبار و کنفرانس ها

بیست و ششمین مدرسه آموزش ویژه فیزیک: ۱۹-۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰

بیست و ششمین مدرسه سالانه فیزیک طی روزهای نوزده تا بیست و چهارم تیر ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار خواهد شد.  هدف از این مدرسه آشنایی دانشجویان سال‌های آخر دوره کارشناسی فیزیک با زمینه‌های جدید پژوهشی در فیزیک، با تکیه بر هر سه جنبه نظری، شبیه‌سازی کامپیوتری و آزمایشگاهی می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدرسه مراجعه فرمایید

شنبه، ۱۹ تیر ۱۴۰۰

بیست و ششمین مدرسه آموزش ویژه فیزیک: ۱۹-۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان