اخبار و کنفرانس ها

مقاله دکتر یوسف ثبوتی در مجله «نامه علوم پایه»ی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

نخستین شماره «نامه علوم پایه» فصلنامه تخصصی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، ویژه بهار ۱۴۰۰، منتشر شد. مقاله آقای دکتر یوسف ثبوتی با عنوان «نانوشته‌های دانش‌های تجربی» نیز در این مجله به چاپ رسیده است.

این مجله به نشر مسائل آموزشی و پژوهشی حوزه ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم زمین و علوم زیستی می‌پردازد و اولویت خود را در پرداختن به مسائل و چالش‌های اساسی قلمروهای علوم پایه، سیاست‌های آموزشی و پژوهشی، ارتقای سطح دانش و پژوهش در کشور، ارتقای سطح ارتباط میان دانشمندان علوم پایه و سایر قلمروهای علمی و کل جامعه، توسعه نگرش علوم یکپارچه و فعالیت‌های بین­ رشته‌ای، ترارشته‌­ای و تبیین اهمیت این نگرش‌ها در حل مسائل معاصر جامعه و همچنین توسعه پایدار قرار داده است. 

برای دریافت مقاله آقای دکتر یوسف ثبوتی با عنوان «نانوشته‌های دانش‌های تجربی» از این لینک و برای مطالعه مجموعه مقالات نخستین شماره «نامه علوم پایه» از این لینک استفاده نمایید.

 

سه شنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۰

مقاله دکتر یوسف ثبوتی در مجله «نامه علوم پایه»ی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان