اخبار و کنفرانس ها

دکتر مهدی وثیقی به سمت مدیریت دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر بابک کریمی، رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر مهدی وثیقی به سمت مدیریت دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب شد. همچنین دکتر کریمی موفقیت ایشان را در انجام مسئولیت محوله از خداوند متعال خواستار شدند. در نامه‌ای جداگانه، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از زحمات دکتر بهرام صادقی بی‌غم مدیر پیشین دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه، تشکر و قدردانی نمودند.

در حکم دکتر مهدی وثیقی آمده است:

امید است موارد زیر به طور ‌ویژه در دوران مسئولیت جنابعالی مورد توجه قرار گیرد:

  • استفاده بهینه و صرفه‌جویی در کلیه منابع دانشکده
  • ارزیابی و بازنگری دائمی دروس، حذف دروس زائد و ارتقای کیفیت و اثربخشی سیلابس‌های دروس در دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری
  • برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه در راستای سیاست کلی بین‌المللی‌سازی دانشگاه
  • رشد و توسعه فعالیت های آموزشی دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه بویژه در ارتباط با حوزه های میان رشته ای و کاربردی
  • تلاش برای حفظ آرامش محیط آموزشی در شرایط کنونی و ویژه کشور
  • ارائه گزارش روند پیشرفت و دستاوردها در هریک از موارد ذکر شده در بازه‌های زمانی مشخص و پیشنهاد راه‌حل‌ها برای رفع چالش‌های پیش‌رو

چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

دکتر مهدی وثیقی به سمت مدیریت دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان