اخبار و کنفرانس ها

بیست و هفتمین مدرسه آموزش ویژه فیزیک: ۲۳-۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، هر سـاله مدرسـه‌ای تحــت عنـوان مدرسـه آموزش ویژه فیزیک به منظور آشنـایی دانشجـویان سال های آخر دوره کارشنـاسی فیزیک با زمینـه های جدید پژوهشی در فیزیـک، با تکیه بر هر سه جنبه نظری، شبیه‌سازی کامپیوتری و آزمایشگاهی، برگزار می کنـد. در این مدرسـه پژوهش های جدید درگرایـش هایی همچـون اپتیک و لیزر، سیستم‌های پیچیده، علوم اعصاب نظری و محاسباتی، ماده چگال، مواد نرم و زیستی، نجوم، گرانش و کیهان‌شناسی و نظریه اطلاعات کوانتومی معرفی خواهند شد. امسال این مدرسه در تاریخ ۲۳-۱۸ تیرماه به صورت مجازی و آنلاین برگزار می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به وبگاه مدرسه مراجعه فرمایید.

 

یکشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

بیست و  هفتمین مدرسه آموزش ویژه فیزیک: ۲۳-۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱
بیست و  هفتمین مدرسه آموزش ویژه فیزیک: ۲۳-۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان