اخبار و کنفرانس ها

دکتر محمود شیرازی به سمت مدیریت امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر بابک کریمی، رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر محمود شیرازی به سمت مدیریت امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای دانشگاه منصوب شد. همچنین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از زحمات دکتر ابراهیم انصاری مدیر پیشین امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای دانشگاه، تشکر و قدردانی نموده و طی حکمی جداگانه ایشان را به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور فناوری اطلاعات منصوب کردند.

شنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۱

دکتر محمود شیرازی به سمت مدیریت امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای دانشگاه منصوب شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان