اخبار و کنفرانس ها

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، موفق به کسب رتبه برتر استقرار نظام آراستگی شده است

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، موفق به کسب رتبه برتر استقرار نظام آراستگی سال ۱۴۰۱ در میان دستگاه‌های اجرایی استان زنجان شده است. بر اساس نتایج حاصل از ممیزی دستگاه‌های اجرایی از سوی استانداری زنجان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با استقرار نظام بهبود مدیریتی و اجرای برنامه‌های بهبود و بالندگی در سازمان‌های متعالی، موفق به کسب این عنوان شده است.

مدیریت دانشگاه ضمن تشکر از همکاری مجدانه کلیه همکاران هیات علمی، مدیران، کارمندان و نیروهای خدماتی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، این موفقیت را به همه اعضای محترم دانشگاه تبریک می‌گوید.

دوشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، موفق به کسب رتبه برتر استقرار نظام آراستگی شده است

Developed by the IASBS Computer Centre