اخبار و کنفرانس ها

علیرضا رحمتیان به سمت رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر بابک کریمی، رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، علیرضا رحمتیان به سمت رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب شد. ریاست دانشگاه برای ایشان در انجام مسئولیت محوله آرزوی توفیق دارند. در متن حکم ایشان آمده است:

 

جناب آقای علیرضا رحمتیان

با سلام 

با توجه به تجربه،‌ تعهد و توانایی جنابعالی بدینوسیله از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ به سمت رئیس دفتر و روابط عمومی حوزه ریاست دانشگاه منصوب می‌شوید. شایسته است فعالیت جدی در انجام امور محوله منجمله ارتباط اداری، مکاتبات، تنظیم برنامه‌ها بین ریاست دانشگاه و واحدها، کلیه دستگاه های اجرایی‌ و سایر موارد محوله به شرح پیوست اقدام فرمایید. برایتان در انجام مسئولیت‌های محوله آرزوی توفیق دارم.

دوشنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۲

فایل های پیوست شده

علیرضا رحمتیان به سمت رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان