اخبار و کنفرانس ها

اتصال خدمات دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی  علوم پایه زنجان به پنجره واحد دولت هوشمند کشور متصل شد. پنجره واحد خدمات هوشمند دولت، سامانه‌ای برای یکپارچگی خدمات که می‌تواند در سطوح مختلف دولت، وزارتخانه و دانشگاه‌ها باشد. پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، درگاهی برای احراز هویت متمرکز تمامی کاربران ایرانی است. 

هم اکنون به همت اعضای مرکز کامپیوتر دانشگاه، سامانه اتوماسیون و وب‌سایت دانشگاه به این پنجره واحد خدمات متصل گردیده است.

مدیریت دانشگاه از تلاش‌های صمیمانه اعضاء و مدیریت مرکز کامپیوتر دانشگاه تشکر می‌کند.

یکشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۲

 اتصال خدمات دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان