اخبار و کنفرانس ها

هیات رئیسه دانشگاه از بخش‌های مختلف اداری دانشگاه بازدید کردند

روز ۴ شهریور ۱۴۰۲ به مناسبت گرامی‌داشت روز کارمند، هیات رئیسه دانشگاه از بخش‌های مختلف اداری دانشگاه بازدید کردند.

در این بازدید، ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر بابک کریمی به همراه معاونین محترم آقایان دکتر رشید زارع نهندی و دکتر علی فروش باستانی، از بخش‌های مختلف اداری مستقر در دانشکده ریاضی، بخش امور پژوهشی و مرکز کامپیوتر دانشگاه در دانشکده فیزیک، کتابخانه ترکمان و واحدهای اداری دانشکده‌های فیزیک، شیمی، فناوری اطلاعات، علوم زیستی و ریاضی بازدید کردند. در این بازدید سرزده از زحمات کلیه همکاران تشکر بعمل آمد و در اهتمام هرچه بیشتر در ارائه خدمات شایسته به اعضای محترم دانشگاه به ویژه دانشجویان تاکید شد. 

در پایان این بازدید صمیمانه که به مناسبت گرامی‌داشت روز کارمند صورت گرفت، کارمندان و هیات رئیسه دانشگاه در مقابل دانشکده ریاضی عکس دسته‌جمعی گرفتند.

یکشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۲

هیات رئیسه دانشگاه از بخش‌های مختلف اداری دانشگاه بازدید کردند

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان