اخبار و کنفرانس ها

کسب رتبه نخست دانشگاهی در نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت در حال اجرا به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برطبق گزارش پایش قراردادهای دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان موفق به کسب رتبه نخست دانشگاهی در نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به تعداد کل دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال اخیر شده است. پس از نام دانشگاه با کسب حد شاخص ۲۳۰، دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر با ۱۶۳، دانشگاه تبریز با ۱۲۲، دانشگاه صنعتی شریف با ۱۰۶ و دانشگاه علم و صنعت با شاخص ۹۶ رتبه‌های بعدی هستند.

مدیریت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ضمن تشکر از همکاران محترم که در این موفقیت مشارکت فعال داشته‌اند، کسب این جایگاه را به جامعه علمی کشور و به ویژه دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تبریک می‌گوید.

دوشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۲

کسب رتبه نخست دانشگاهی در نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت در حال اجرا به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان