اخبار و کنفرانس ها

دکتر سلمان خدایی‌فر به سمت مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر بابک کریمی، رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر سلمان خدایی‌فر به سمت مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شد. همچنین دکتر کریمی موفقیت ایشان را در انجام مسئولیت محوله از خداوند متعال خواستار شدند. همچنین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نامه‌ای جداگانه از زحمات دکتر سید سعید عمادی مدیر پیشین امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تشکر و قدردانی نمودند.

دوشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دکتر سلمان خدایی‌فر به سمت مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان