اخبار و کنفرانس ها

دکتر سید حبیب اله کاظمی به سمت مدیریت دانشکده شیمی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر بابک کریمی، رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر سید حبیب اله کاظمی به سمت مدیریت دانشکده شیمی دانشگاه منصوب شد. همچنین دکتر کریمی موفقیت ایشان را در انجام مسئولیت محوله از خداوند متعال خواستار شدند. رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نامه‌ای جداگانه از زحمات دکتر بابک کبودین مدیر پیشین دانشکده شیمی دانشگاه، تشکر و قدردانی نمودند.

در حکم دکتر سید حبیب اله کاظمی آمده است:

امید است موارد زیر به طور ‌ویژه در دوران مسئولیت جنابعالی مورد توجه قرار گیرد:

·         استفاده بهینه و صرفه‌جویی در کلیه منابع دانشکده

·         ارزیابی و بازنگری دائمی دروس، حذف دروس زائد و ارتقای کیفیت و اثربخشی سیلابس‌های دروس در دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری

·         برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در دانشکده شیمی در راستای سیاست کلی بین‌المللی‌سازی دانشگاه

·         رشد و توسعه فعالیت های آموزشی دانشکده شیمی بویژه در ارتباط با حوزه های میان رشته ای و کاربردی

·         تلاش برای حفظ آرامش محیط آموزشی در شرایط کنونی و ویژه کشور

·         ارائه گزارش روند پیشرفت و دستاوردها در هریک از موارد ذکر شده در بازه‌های زمانی مشخص و پیشنهاد راه‌حل‌ها برای رفع چالش‌های پیش‌رو

یکشنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۳

دکتر سید حبیب اله کاظمی به سمت مدیریت دانشکده شیمی دانشگاه منصوب شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان