اخبار و کنفرانس ها

زمان بندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری ناپیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه‌ متمرکز دکتری ‌ناپیوسته سال تحصیلی  ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، می‌توانند زمان‌بندی دقیق، اطلاعات تکمیلی و مدارک مورد نیاز در این خصوص را از اینجا دریافت کنند.

** تاریخ مصاحبه جایگزین برای متقاضیان جامانده رشته-گرایشهای دانشکده فیزیک روز شنبه  ۹ تیر ماه ۱۴۰۳ می‌باشد.

** زمان مصاحبه دکتری دانشکده علوم زیستی به ۱۶ الی ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳ تغییر یافت.

** تاریخ مصاحبه جایگزین برای متقاضیان جامانده رشته-گرایشهای دانشکده شیمی روزهای ۱۹ و ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳ می‌باشد.

چهارشنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

فایل های پیوست شده

زمان بندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری ناپیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان