اخبار و کنفرانس ها

چاپ نقدی از کتاب زمینی آسمانی در روزنامه اطلاعات

نوشتار برگزیده ای از کتاب "زمینی آسمانی" با عنوان "عالمی در زمانه عسرت" توسط آقای دکتر حسین معصومی همدانی "عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی" ، در خصوص "جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی" در روزنامه اطلاعات تاریخ 24 اردیبهشت 1398 به چاپ رسیده است
گزیده ای از متن به شرح زیر میباشد:
اگر ما در ایران امروز دانشی به نام نجوم داریم، به برکت مکتب دکتر ثبوتی است. آیندگان از زندگی علمی او به عنوان نمونه ای از حفظ تعادل میان تحقیق و تدریس و سازماندهی علمی، میان تولید علم و توزیع آن، یاد خواهند کرد.
برای مشاهده متن کامل نقد ، به این نوشته مراجعه کنید.

شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

چاپ نقدی از کتاب زمینی آسمانی در روزنامه اطلاعات

Developed by the IASBS Computer Center