Maryam Ghofrani Azar

Maryam Ghofrani Azar

مریم غفرانی‌ آذر


دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۳
ghofrani [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان