Saeed Abedinpour

سعید عابدین‌پور‌هرزند

استادیار

دانشکده فيزيک

دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۵
abedinpour [at] iasbs.ac.ir

دروس استاد

مکانیک آماری ۲ - ثلث زمستان ۱۳۹۷

مکانیک آماری ۱ - ثلث پاییز ۱۳۹۷

ماده چگال ۳ (ماده چگال پیشرفته) - ثلث بهار ۱۳۹۸

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان