Saeed Abedinpour

سعید عابدین‌پور‌هرزند

دانشیار

دانشکده فيزيک

دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۵
abedinpour [at] iasbs.ac.ir

درس‌ها

فیزیک بس ذره‌ای ۱ - بهار ۱۴۰۲

فیزیک کوانتومی ۴ - بهار ۱۴۰۲

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان