Saeed Abedinpour
سعید عابدین پور هرزند
+98 24 3315 2215
abedinpour [at] iasbs.ac.ir
دانشکده فیزیک، اتاق 215

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

ماده چگال نظری، فیزیک بس ذره‌ای، مواد توپولوژیک، گازهای فراسرد

دروس استاد

مکانیک آماری ۲ - ثلث زمستان ۱۳۹۷

مکانیک آماری ۱ - ثلث پاییز ۱۳۹۷

ماده چگال ۳ (ماده چگال پیشرفته) - ثلث بهار ۱۳۹۸

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان