Asieh  karami majoomerd

Asieh  karami majoomerd

آسیه کرمی مجومرد

استادیار

دانشکده فيزيک

دانشکده فیزیک، اتاق ۲۴۶
a.karami [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان