Fakhrossadat Mohammadi

Fakhrossadat Mohammadi

فخری‌السادات محمدی

استادیار

دانشکده شيمی

دانشکده شیمی، اتاق ۲۱۸
fmohammadi [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان