Zahra Mousavi

زهرا موسوی

دانشیار

دانشکده علوم زمین

دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۸
z.mousavi [at] iasbs.ac.ir

توضیحات

با پيدايش ژئودزي ماهواره‌اي منبع مشاهداتي ارزشمندی براي علوم زمین فراهم شده که براي مطالعه پديده‌هاي ژئوديناميکي از جمله حرکات پوسته‌ زمين بکار مي‌رود. عدم شناخت کافي از پديده‌هاي ژئوديناميکي و چگونگي رفتار آنها در طول زمان ممکن است هزينه‌هاي گزافي بر جامعه انساني تحميل کند. با پيشرفت ژئودزي ماهواره‌اي دقت تعيين موقعيت ژئودتيکي و تعیین میزان جابجایی حاصل از پدیده‌های ژئوفیزیکی نيز پيشرفت بسياري کرده است. از جمله این تکنیکها می‌توان از سامانه تعیین موقعیت جهانی ماهواره‌ای (GPS) و تداخل‌سنجی راداری تصاویر ماهواره‌ای (InSAR) نام برد. با استفاده از سامانه‌های تعیین موقعیت می‌توان مختصات ایستگاه‌های GNSS را تعیین نمود و با بررسی تغییرات مختصات ایستگاه‌ها در طول زمان می‌توان به مطالعه تغییرات سطح زمین از جمله تغییرات حاصل از زلزله، فرونشست و حرکت گسلها در طول زمان پرداخت. با شروع به کار ماهواره‌های راداری با دریچه مصنوعی و با توجه به پوشش مکانی مناسب تصاویر این ماهواره‌ها پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در بررسی پدیده‌های ژئودینامیکی از جمله زلزله، فرونشست، حرکت گسل‌ها و آتشفشان رخ داده است.

درس‌ها

کاربرد ژئودزی در ژئوفیزیک

تکتونوفیزیک

ژئومغناطیس و گرانی

مقالات برگزیده  • Ajorlou, Najmeh and Hollingsworth, James and Mousavi, Zahra and Ghods, Abdolreza and Masoumi, Zohreh, "Characterizing Near-Field Surface Deformation in the 1990 Rudbar Earthquake (Iran) Using Optical Image Correlation", Geochemistry, Geophysics, Geosystems, Vol. 22, NO. 6, 2021

دانلود لیست تمام مقالات

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان