Sadegh Sadeghi

Sadegh Sadeghi

صادق صادقی

استادیار

دانشکده رياضی

دانشکده ریاضی، اتاق ۰۶۹
s.sadeghi [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان