Sara Fattahi
سارا فتاحی
+98 24 3315 2212
fattahi [at] iasbs.ac.ir
دانشکده فیزیک، اتاق 212

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان