Mahmoud Shirazi

محمود شیرازی

استادیار

دانشکده فناوری اطلاعات

دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۳۱
m.shirazi [at] iasbs.ac.ir

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه


سیستم های بی درنگ نهفته
محاسبات آگاه از انرژی
سیستم های بی درنگ اتکاپذیر
پردازش موازی
پایگاه داده

دانلود لیست تمام مقالات

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان