Mahmoud Shirazi
محمود شیرازی
+98 24 3315 3395
m.shirazi [at] iasbs.ac.ir
دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 231

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

سیستم های بی درنگ و نهفته
محاسبات آگاه از انرژی
پردازش موازی
پایگاه داده ها و هوش تجاری
سیستم های بی درنگ اتکاپذیر

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان