Mohammad Mahdi Najafpour

Mohammad Mahdi Najafpour

محمدمهدی نجف‌پور

استاد تمام

دانشکده شيمی

دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۱
mmnajafpour [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان