Hamid Hadi-Alijanvand
حمید هادی علیجانوند
+98 24 3315 3316
hhadi [at] iasbs.ac.ir
دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 316

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان