Mohammad Taghi Amiri

Mohammad Taghi Amiri

محمد‌تقی امیری


دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۴
mamiri [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان