Mohammad Masoudi

محمد مسعودی

استادیار

دانشكده علوم زيستی

دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۳
masoudi [at] iasbs.ac.ir

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه


مبحث تحقیقاتی مورد علاقه ی من زیست شناسی سرطان است که از جنبه های مختلف و همگرا بر روی آن کار می کنم. از طراحی سیستم های جدید مطالعات با کارایی بالا گرفته تا سیگنالینگ و ژنتیک سرطان مباحث مورد علاقه ی من برای تحقیقات هستند. 
 Please see the English version for more details

کلید واژه‌ها


  زیست شناسی سرطان

دروس استاد

زیست شناسی سلولی پیشرفته

بیوشیمی پروتئین و اسیدهای نوکلئیک

بیوشیمی قند و چربی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان