Shiva Akbari Birgani

شیوا اکبری بیرگانی

استادیار

دانشكده علوم زيستی

دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۰۴
sh.akbari [at] iasbs.ac.ir

توضیحات

من شیوا اکبری بیرگانی و استادیار گروه بیوشیمی در دانشکده علوم زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه هستم. تحقیقات من بر برسی عملکردهای غیر آپوپتوتیک کاسپازها در فرایند تمایز سلولی و تغییر اپیتلیال-مزانشیمی (EMT) متمرکز است. هدف من از مطالعه این فرآیندها، شناسایی رویکردهای جدید برای درمان سرطان است. علاوه بر این، فعالانه در توسعه مدل های ارگانوتیپیکی تطبیقی، به طور خاص برای مطالعه سرطان پستان و گلیوبلاستوما، تمرکز دارم. 
پروژه های تحقیقاتی و دانشجویان 
1- طراحی و توسعه بیوسنسورهای شناسایی در لحظه مرگ سلولی و سلولهای بنیادی سرطانی
رویا مختار، نجمه کیانی، زهرا مددی، امیرحسین اسماعیلی، طاهره سهرابی
2- مطالعه مقایسه ای تمایز و آپوپتوز
زهرا مددی، فاطمه حکیم، مرضیه اجلی فرد، سیدمحمدحسین سعیدی مقدم
3- دارورسانی در درمان سرطان
مسعود محسنی، پرویز داوودی، علیرضا تقی زاده طبرسی
4- توسعه مدلهای ارگانوئید/ارگانوتیپیک سرطان پستان و گلیوبلاستوما
سحر مرادی مهر، عرفان سفیدگر، فرزانه فلاحی، فاطمه خاتمی، سیدعلی کریمی فرد، مرضیه اجلی فرد، علیرضا تقی زاده طبرسی، محمدحسین سعیدی مقدم، مهرناز امجدی، حنانه اصغری 

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه


* شناخت مکانیسم مولکولی تعیین سرنوشت سلولی (آپوپتوز/تمایز) 
* توسعه مدل های  ارگانوئیدی/ ارگانوتیپیک؛ سرطان پستان و گلیوبلاستوما

کلید واژه‌ها


آپوپتوز و تمایز سلولی
مدلهای ارگانوئیدی/ ارگانوتیپیک
سرطان پستان
گلیوبلاستوما

درس‌ها

بیولوژی مولکولی

مرگ برنامه ریزی شده سلول

آنزیم شناسی

بیولوژی سلولی

دانلود لیست تمام مقالات

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان