اخبار

دفاعیه کارشناسی ارشد

سنتز مواد کربنی نانوحفره عامل‌دارشده و کاربرد آن‌ها به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد

محمد عبدی - دانشکده شيمی
شنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: کلاس C101 دانشکده شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسي اثر مهاری نانوصفحات حاصل از سیلیمارین بر فرآيند فيبريلاسيون انسولین انسانی

بیت اله موسی خانی - دانشكده علوم زيستی
یکشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

تابعیت ابهام چرخشی در روش‌های تفکیک منحنی خود مدلساز از سهم سیگنال اجزای شیمیایی

حمیده بخشی حیدرباغی - دانشکده شيمی
یکشنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

تهیه هیبریدهای نانوذرات فتوکرومیکی/ اکسید گرافن به عنوان افزودنی برای اصلاح غشاهای نانو فیلتر و کاربرد آن‌ها به منظور جداسازی رنگ‌ها

توحید بهلول گبلو - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: کلاس C101 دانشکده شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

نقشه‌های خودسازمانده در آنالیز سری زمانی چندمتغیره پپتایدهای ضدسرطان

علی وفایی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۱۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه کارشناسی ارشد

تحلیل و ارزیابی زمان کدگشایی و تعداد بسته‌های ارسالی در کدگذاری تنک

محمد فروزان کیا - دانشکده فناوری اطلاعات
دوشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه کارشناسی ارشد

همکاری دستگاه‌های اینترنت اشیاء برای بروز‌رسانی سیستم‌های اینترنت اشیاء توسط شبکه توزیع شده‌ی بلاکچین

فرزانه علی محمدی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه کارشناسی ارشد

مکانیسم انطباق نرخ در انتقال‌های چندپخشی

فاطمه نظری - دانشکده فناوری اطلاعات
شنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه کارشناسی ارشد

یک روش کارآمد تولید برچسب برای شبکه RLNC

صبا امیدی - دانشکده فناوری اطلاعات
شنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه کارشناسی ارشد

کشف ارتباط اسنیپ-بیماری در داده‌های ژنوم سراسری

فریبا اسمعیلی - دانشکده فناوری اطلاعات
شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه دکتری

بررسی ناهمسانگردی لرزه‌ای در شمال ­غرب ایران و مطالعه ساختار پوسته و گوشته بالایی در البرز غربی و منطقه بوئین‌­زهرا با استفاده از توابع گیرنده P و S

شیوا آروین - دانشکده علوم زمین
دوشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

1) واکنش آزادسازی اکسیژن توسط فویل پالادیم در حضور آهن 2) یک کمپلکس کروم تحت اکسایش آب

نادر اكبری - دانشکده شيمی
سه شنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

تهیه پلیمر قالب مولکولی جهت جداسازی انتخابی پروتئین تریپسین از نمونه‌های بیولوژیکی

شهره مدنی - دانشکده شيمی
شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

کمپلکس‌های طلا N-هترو سیکل کاربن و طلا دی-تیو فسفات‌ها: سنتز، شناسایی و بررسی خواص کاتالیزوری در برم‌دار شدن آلکین‌ها

نازیلا بیگدلی - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه تأثیر استخالف‌های موقعیت‌های بتا و مزو بر فعالیت فوتوکاتالیزوری بازهای آزاد و دی اسیدهای پورفیرین‌ها در محیط اسیدی در حالت ناهمگن

دنیز چوداری قره پاپاق - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

ارزيابی با مرجع کيفيت تصاوير دارای اعوجاجات متنوع

مبینا مبینی - دانشکده فناوری اطلاعات
دوشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

تست زمان‌بندی‌پذیری سیستم‌های بی‌درنگ بحرانیت-مختلط

حسین ربیون - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

مديريت هوشمند تقاطع برای خودورهای خودران

علی‌اصغر سبزی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

تعیین کیفیت تصاویر محتوی صفحه نمایش

حمیدرضا فرهادی طولی - دانشکده فناوری اطلاعات
شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

بازیابی بسته‌های آسیب‌دیده در کدگذاری شبکه

حسین کنگاورنظری - دانشکده فناوری اطلاعات
سه شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: مجازی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان