اخبار

دفاعیه دکتری

لرزه زمین ساخت و تغییر الگوی دگرشکلی فعال در پهنه گذار مکران به زاگرس

میرعلی حسن زاده - دانشکده علوم زمین
دوشنبه، ۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

غربالگري سرطان سينه با استفاده از داده هاي چندوجهي ماموگرام

هادی رحیمی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه دکتری

فرآيند آزادسازي اکسيژن در حضور اکسيدهاي آهن ، مس و نيکل تحت شرايط قليايي

محمّدصالح علی اکبری فتیدهی - دانشکده شيمی
شنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

طبقه بندي تک کلاسه مبتني بر نقشه هاي خودسازمانده پويا

حميد خوئيني - دانشکده فناوری اطلاعات
شنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه کارشناسی ارشد

تحليل ايستاي کد سيستم‌هاي نهفته با هدف بهبود مصرف انرژي

محمد ناشر - دانشکده فناوری اطلاعات
شنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

استفاده از روشهاي يادگيري ماشين براي انتخاب داروي جايگزين در بيماري ها

امير مهدي ژاله فر - دانشکده فناوری اطلاعات
شنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۳۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه دکتری

مطالعه ساختارهای ناهمسانگرد در مکران غربی با تحلیل هارمونیک توابع گیرنده

سارا عباسی - دانشکده علوم زمین
شنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

رسوب دهی الکتروشیمیایی نانو ذرات فلزی و اندازه گیری الکتروشیمیایی یون نیتریت در دیواره نازک حباب با روش میکروالکتروشیمی

نیکو فاهمی - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی

تهیه داربست های متخلخل ضدباکتری بر پایه فیبروئین ابریشم زیست معدنی شده با هیدروکسی آپاتیت به روش ریخته گری انجمادی برای کاربردهای زیست پزشکی

مژده میرزارضی - دانشکده شيمی
یکشنبه، ۱۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

پيش‌بيني بازار سهام با دنباله‌هاي زماني بنيادي

حسین رضایی - دانشکده فناوری اطلاعات
چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۳۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه دکتری

طراحی و سنتز نانوذرات فلورسنت “ نقاط کوانتومی” به‌عنوان نانوحسگرهای فلورسانس

زهرا ممی پور - دانشکده شيمی
شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

نانوذرات ارگانوسیلیکای مزوحفره توخالی (HMON) با واحدهای بیس-ایمیدازولیومی بعنوان کاتالیزور قابل بازیافت در تبدیلات CO2

غزاله انوريان اصل - دانشکده شيمی
شنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری

استفاده از تصاویر اپتیکی با قدرت تفکيک بالای مکانی به منظور رفتارسنجی و تحلیل خطر گسله ها (مطالعه موردی: گسله شمال زنجان)

فرزانه عابدی - دانشکده علوم زمین
شنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

طراحی، سنتز و شناسایی اورگانوسیلیکاهای مزوحفره نانوذره با کالبد پیریدین-بیس ایمیدازولیوم: کاربرد در تبدیلات CO2

صادق جودیان - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

معرفی یک ماده کربن مزوحفره منظم دوپه شده با نیتروژن به عنوان جاذب جدید در روش میکرواستخراج فاز جامد درون لوله کنترل شده با میدان الکتریکی

محسن آقائی - دانشکده شيمی
شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه ی امواج مغز با رویکرد مدل های انتشار بیماری در شبکه های مهاری

محمد حسینی انیسی - دانشکده فيزيک
دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری

ایدال های تک جمله ای با تحلیل آزاد پوشش داده شده توسط مجتمع‌ها cw

رویا قربانی - دانشکده رياضی
چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

ارزیابی زیست محیطی آلایندگی فلزات سنگین در زمینهای کشاورزی پیرامون شرکت صنعتی زنگان روی زنجان، شمال باختری ایران

مریم شکوری - دانشکده علوم زمین
سه شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۳۰
مکان: کلاس سمینار دانشکده علوم زمین

دفاعیه کارشناسی ارشد

شناسائي ادبيات توهين‌آميز فارسي در توييتر

آیدین مهندسی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

تصحيح فاصله و نيم‌فاصله در متن فارسي به وسيله برچسب زدن توالي با استفاده از مدل هاي زباني از پيش آموزش ديده

متين ابراهيمخاني - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: کلاس I001

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان