اخبار

دفاعیه کارشناسی ارشد

امتیازدهی به جملات مضاعف با کدگذارنده خودکار و یافتن شباهت معنایی متن با شبکه سایامز مبتنی بر برت

سارا صدرجهانی - دانشکده فناوری اطلاعات
دوشنبه، ۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

الکترولیز محلول آبی سولفیدی برای تولید سوخت هیدروژن

مه‌چهره ثابتی - دانشکده شيمی
شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی اثر ترکیبات تری آزولی جدید بر مهار Hsp90 و القاء آپوپتوز در سلول‌های سرطان سینه

سعیده محمدی - دانشكده علوم زيستی
یکشنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری

۱) مطالعه کمپلکس‌های فلزی تحت شرایط اکسایشی آب ۲) مطالعه کبالت سولفید تحت شرایط کاهشی آب

سپیده مددخانی - دانشکده شيمی
دوشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

تجزیه و تحلیل متغیرهای بنیادی در پیش‌بینی بازار سهام با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین

کامران عبدی - دانشکده فناوری اطلاعات
چهارشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه فعالیت فوتوکاتالیزی کمپلکس‌های مولکولی مزو -تترا(آریل)پورفیرین‌ها با BF3 به حالت همگن

مینا اسماعیلی - دانشکده شيمی
شنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری

سنتز و بررسی فعالیت کاتالیزگری یک دندریمر جدید بر پایه گرافن اکسید و کمپلکس تریس (بای پریدن) روتنیوم (II) در واکنش‌های آلی

ابراهیم فیروزه - دانشکده شيمی
شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه دکتری

بررسی برهم‌کنش برخی ترکیبات پلاتینی با DNA و پروتئین HSA با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی نوری و طیف‌بینی جرمی

فرنگیس منصوری - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

سنتز و شناسایی کاتالیزورهای با مورفولوژی منشور مانند و کاربرد آن‌ها در واکنش‌های آلی

سوما محمدی - دانشکده شيمی
دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

طراحی و سنتز نانوکاتالیزور مغناطیسی هیدروژل حاوی مایع یونی جدید و کاربرد آن در واکنش‌های آلی

سعیده مظفری - دانشکده شيمی
شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی سینتیکی اثر مهارکنندگی برخی از ترکیبات سنتزی جدید آمینی بر روی فعالیت تیروزیناز قارچی

الهه لطفی شهپر - دانشكده علوم زيستی
چهارشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰
مکان: مجازی

دفاعیه دکتری

تهیه و شناسایی مزوحفرههای کربنی منظم غنی از نیتروژن با استفاده از قالب سخت 6-KIT و کاربرد آن ها به عنوان بسترهای کاتالیزوری جدید برای واکنشهای مختلف در شیمی آلی

سیده زهرا علیزاده - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

تحلیل ایستای کد با استفاده از روش‌های آماری

محمدعلی فلاحی - دانشکده فناوری اطلاعات
سه شنبه، ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

پردازش تقسیم‌بندی تکواژی برای ترکی، فارسی و کره‌ای

سهیلا بهروزنیا - دانشکده فناوری اطلاعات
سه شنبه، ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۰
مکان: مجازی

دفاعیه دکتری

ارائه روشی جديد برای تهيه α-هيدروكسی فسفونات‌های فعال نوری و سنتز تركيبات جديد فسفينوليپيد با قابليت استفاده بعنوان حامل DNA و بررسی خودتجمعی آن‌ها

سيده ساجده علوی وثوقی - دانشکده شيمی
شنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

تهیه مدل ساختاری توسط چاپ سه‌بعدی برای تقلید سرطان پستان از نوع داکتال کارسینوما و درمان آن

مسلم صادقی - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

استفاده از نانو مواد در پوشش‌دهی بذر و کپسوله کردن آن

شهرزاد داودی - دانشکده شيمی
سه شنبه، ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

کاتالیزگر ناهمگن واکنش اکسایش آب در حضور کمپلکس مکعبی کبالت و فرضیه‌ی جامع واکنش آزادسازی اکسیژن در حضور آهن و طلا

نگاه هاشمی - دانشکده شيمی
دوشنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

سنتز و شناسایی کاتالیزورهای ناهمگن پایه کرومی به همراه لیگاندهای سه‌دندانه برای تولید ۱-هگزن

یونس حبیبی - دانشکده شيمی
دوشنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

واکنش آزادسازی اکسیژن در حضور (هیدرو) اکسیدهای دو لایه‌ای نیکل-آهن

محیا سلمانیون - دانشکده شيمی
یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: مجازی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان