اخبار و کنفرانس ها

زمان بندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری ‌سال ۱۳۹۹

معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه ‌متمرکز دکتری ‌سال ۱۳۹۹ به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان می توانند اطلاعات تکمیلی و مدارک مورد نیاز در این خصوص را از اینجا دریافت کنند.

یکشنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

زمان بندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری ‌سال ۱۳۹۹

Developed by the IASBS Computer Center