اخبار و کنفرانس ها

زمان بندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری ناپیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه‌ متمرکز دکتری ‌ناپیوسته سال تحصیلی  ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، می‌توانند زمان‌بندی دقیق، اطلاعات تکمیلی و مدارک مورد نیاز در این خصوص را از اینجا دریافت کنند.

** زمان مصاحبه دکتری دانشکده فیزیک به ۲۹ الی ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ تغییر یافت.

** زمان مصاحبه دکتری دانشکده علوم زیستی به ۱۶ الی ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳ تغییر یافت.

چهارشنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

فایل های پیوست شده

زمان بندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری ناپیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳

Developed by the IASBS Computer Centre