Somayeh Sheikhnezami

Somayeh Sheikhnezami

سمیه شیخ‌نظامی

استادیار

دانشکده فيزيک

دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۳
snezami [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان