Amin Abdollahi

امین عبدالهی

استادیار

دانشکده شيمی

دانشکده شیمی، اتاق ۱۳۱
a.abdollahi [at] iasbs.ac.ir

توضیحات

پلیمرهای پاسخگو به محرک یا هوشمند یکی از مهم ترین زمینه های تحقیقاتی در سال های اخیر بوده است. این پلیمرها دارای انواع متفاوتی از قبیل پاسخگو به نور، پاسخگو به دما، پاسخگو به pH، پاسخگو به گاز و موارد دیگر هستند که با اعمال محرک مورد نظر پاسخ هایی را به صورت تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی آنها مشاهده می کنیم. پلیمرهای پاسخگو به نور مهمترین نوع پلیمرهای هوشمند هستند که ناشی از فیزیکی بودن، قابل تنظیم بودن، کنترل از راه دور و در دسترس بودن محرک نور می باشد.
گروه تحقیقاتی دکتر امین عبدالهی بر روی انواع متفاوت پلیمرهای پاسخگو به محرک از جمله پلیمرهای پاسخگو به نور برپایه ترکیبات آلی فوتوکرومیک و فلورسانس متمرکز است. این پلیمرها به صورت نانوذرات پلیمری با استفاده از روش پلیمریزاسیون امولسیونی، خودهمگرایی و نانورسوبدهی کوپلیمرهای بلوکی سنتز شده به وسیله پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم (ATRP) و پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال زنجیر برگشت پذیر (RAFT) تهیه می شوند. ترکیبات اسپایروپیران، اکسازولیدین و کومارین از مهمترین ترکیبات پاسخگو به نور می باشند که در گروه تحقیقاتی ما سنتز و مورد استفاده قرار گرفته اند. از مهمترین کاربردهای این پلیمرها می توان به سنسورهای شیمیایی، نانوجوهرهای هوشمند، شناسایی اثرانگشت، سیستم های نوین دارورسانی و تصویربرداری فلورسانس اشاره کرد.
همچنین از دیگر زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه گروه ما می توان به نانوالیاف پاسخگو به نور، نانوذرات پلیمری با مورفولوژی ناهمگون (Janus)، پلیمرهای ستاره ای، پلیمرهای آنتی باکتریال و نقاط پلیمری (Polymer Dots) اشاره کرد. از نقطه نظر پروژهای صنعتی نیز علاقه مند به همکاری با صنایع در زمینه انتقال دانش فنی تولید انواع رزین های گرماسخت، رزین های امولسیونی پایه آبی مورد استفاده در صنعت رنگ و چسب، جوهرهای پلیمری، و همچنین اصلاح کننده های ضربه صنایع پلاستیک می باشیم.

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه


پلیمریزاسیون امولسیونی و مینی امولسیونی
پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم
پلیمرهای پاسخگو به محرک
حسگرهای شیمیایی پاسخگو به نور
نانوذرات پلیمری عامل دار
پلیمرهای آنتی باکتریال
سنتز ترکیبات فوتوکرومیک و فلورسانس

کلید واژه‌ها


شیمی پلیمر، پلیمریزاسیون امولسیونی، پلیمرهای هوشمند، حسگرهای شیمیایی، فوتوکرومیک، اسپایروپیران، اکسازولیدین.

درس‌ها

شناسایی پلیمرها - کارشناسی ارشد (شیمی پلیمر)

تکنولوژی پلیمر - کارشناسی ارشد (شیمی پلیمر)

شیمی فیزیک پلیمر - کارشناسی ارشد (شیمی پلیمر)

سنتز پلیمر - کارشناسی ارشد (شیمی پلیمر)

نانوفناوری پلیمرها - کارشناسی ارشد (نانوشیمی)

دانلود لیست تمام مقالات

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان