کارمندان و اعضا

کارمندان و اعضا

نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی ( @iasbs.ac.ir ) تلفن اتاق
عباس‌زاده، داود d.abbaszadeh +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۱
آدرنگ، ندا adrang +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۵۲
ابویی، جهانفر jahan +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۱
احدی اخلاقی، احسان e.a.akhlaghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۲۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۲۰
احمدی، حمیده h.ahmadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۲۳
احمدی، مریم ahmadi.m +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۱۹ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۱۹
اسدی، اسماعیل easadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۸ دانشکده ریاضی، اتاق ۲۳۷
اسدی، بهروز b.asadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۷۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۷۹
اسدی، علی a.asadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۸ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۸
اسدی، فاطمه fasadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۶۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۶۱
اسدیان، علی ali.asadian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۸ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۸
اصانلو، سالار sosanloo ۰۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۲۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۳
اعتماد سعید، نجمه n.etemad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۸ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۵
افشار، افشین aafshar +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۶
افشار، فریبا fafshar +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۹۰ کتابخانه ترکمان، اتاق ۲۹۰
افشارچی، محسن afsharchi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۷ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۷۷
افلاکی، مهتاب aflaki +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۰ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۷
اکبری بیرگانی، شیوا sh.akbari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۰۴ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۰۴
الماسی، آوینا almasi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۶۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۶۲
امانلو، حسن amanlou +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۴ دانشکده شیمی، اتاق ۱۱۴
امیر، محسن m.amir +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۷۵ دانشکده علوم زمین، اتاق C۱۰۱
امیری، محمد‌تقی mamiri +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۴
انصاری، ابراهیم ansari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۸۰ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۱۹
اوجاقلو، کبری ojaghloo +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۷
اوجاقی، فرشید f_oujaghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۸ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۸
اولین چهارسوقی، محمد charsooghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۲۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۲۱
ایدلخانی، مرتضی m.eidelkhani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۰
بادامستانی، محراب‌علی m.badamestani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۰
بادامستانی مقدم، افشین a.moghaddam +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۰
باریک‌آبی، ناهید baricabi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۸ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۸
بازرگان، سارا s.bazargan +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۱
باقری، محسن m.bagheri +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۷
بایت‌گل، ئارام bayetgoll +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۱ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۸
براری، زهرا barari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۴۱ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۴۴۱
برجی، مصطفی m.borji +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۵
بنی‌آدم، احسان e_baniadam +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۰۴ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۱
بهلولی، مهدی bohlouli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۹۴ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۳۰
بهمنی‌راد، شهرام bahmani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۲۱ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۵
بیگدلی، ابوالفضل a_bigdeli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۹۳۸ دانشکده علوم زمین
بیگدلی، رهبر r.bigdeli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۶
بیگلری، عباس big +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۶۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۶۰
پاک‌نهاد، علی apaknahad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۶
پرویزی، عبدالکریم parvizi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۵۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۵۹
پوینده، علی poyandeh دانشکده ریاضی
پهلوانی، پیمان pahlevani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۹۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۳۲
توکلی، جمشید j.tavakoli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۷۹ کتابخانه، اتاق ۲۷۹
ثبوتی، رضا rsobouti +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۶۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۶۶
ثبوتی، فرهاد farhads +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۴ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۱
ثبوتی، محمدامین m.sobouti +۹۸ ۲۴ ۳۳۷۳ ۹۱۵۷ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۱۱
ثبوتی، یوسف sobouti +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۱
جزایری، احسان‌اله e.jazaeri +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۰۰۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۰۰۶
جلیلی، رزاق r.jalili +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵
جوزی، قنبر jozi +۹۸ ۲۴ ۳۳۴۴ ۲۲۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۳۵
جوهری‌ناد، پروانه p.joharinad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۶۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۶۴
حاتمی، امیر amir.hatami +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۰۵ دانشکده شیمی، اتاق ۱۰۵
حاجی‌زاده، فائقه hajizade +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۳
حبیبیان، فریدالدین habibian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۲۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۲۴
حسنی، سجاد sadjad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۶, +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۲ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۲
حسنی، عباس a_hasani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵
حسنی، کمال k.hasani خوابگاه
حسنی، لیلا hasani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۵ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۵
حسنی زنوزی، اکرم a.hasani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۱
حسنی‌دوست، حسین hasanidost +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۹ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۹
حسینی، سیدحسن hhoseini +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵
حق‌شناس لاری، حجت hojjat.lari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۴
حقی، حسین haghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۴ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۴
حیاتی، علی a.hayati +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۷
حیدری، زین‌العابدین z.heydari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۹ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۹
حیدری، علیرضا alirezaheydari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۵
حیدری، قربان g.heydari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵
حیدری، مهدی m.heidari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۴
خادمی، میترا Mitra.khademy +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۳۹ ,۳۳۳۱ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۳۹
خدایی‌فر، سلمان s.khodayifar +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۴۱۵
خدمتی، مرتضی khedmati +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۱
خراسانی، مجتبی m_khorasani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۲۳ دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۳
خسروی، بهنام b.khosravi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۹۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۴
خواجه‌پور، محمدرضا pour +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۲
خواستان، علیرضا khastan +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۱۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۱۳
خیاط‌‌‌ منصور، شیرین sh.mansour +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۷۸ کتابخانه ترکمان، اتاق ۱۷۸
داداشی آرانی ، حسن dadashi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۱۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۱۵
دارائی، مهدی daraeimehdi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۰ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۷
داودی‌منفرد، منصور mdmonfared +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۷۶
ذاکر، منوچهر mzaker +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۷۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۵
راشدی، علی alirashedi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۱ ساختمان فیزیک، اتاق ۱۳۱
رحمانی، شاهرخ shrahmani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۴۳ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۱۲۱
رحمتیان، علیرضا alireza.rahmatian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۷
رحیمی، ربابه r-rahimi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۹۳ کتابخانه ترکمان، اتاق ۲۹۳
رحیمی‌راد، جواد rahimirad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۲ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۲
رزاقی، پروین p.razzaghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۵ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۱۴
رستم‌خانی، سمانه s.rostamkhani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۰۱ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۴
رستم‌خانی، فریدون frostamkhany +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۵
رسولی، سیف اله rasouli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۲
رضائی کلیدبری، سید جواد rezaee +۹۸ ۲۱ ۶۶۴۱ ۲۷۰۲-۰۳ دفتر تهران
رضائیان، مهناز m.rezaeian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۸ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۵
رضایی، ابوالفضل arezaei +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۷۹ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۶
رنجبر، فرزین farzin.ranjbar +۹۸ ۲۴ ۳۳۷۳ ۹۱۵۷ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۱۱
روئین، جمال rooin +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۹۷
روحانی، مریم rouhani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۴ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۴
ریاحی، رسول reyahi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۲۳۰
ریحانی، زلیخا reihany +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۴۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۴۷
زارع‌ نهندی، رشید rashidzn +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۹ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۹
زارعی، مینا mina.zarei +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۷
زرین، فاطمه zarrin +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۸ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۸
زکوی، سعید zakavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۰۲ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۲
زمانلو، فرزانه zamanlou +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۱۹ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۱۹
زندی، حامد zandi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۳۹ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۱۱۸
زنگنه، محمد m.zanganeh +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۳۰۲ کتابخانه ترکمان، میز امانت
ساعت‌ساز، مسعود saatsaz +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۷۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۴
سراجی، محمدحسن h.seraji +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۳
سعادتی، فرزانه f.saadati +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۵۳
سعادتی، فریده saadati +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۷ دانشکده علوم زمین
سعیدی، سمیرا ssaeedi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۲۲ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۰
سعیدیان، شاهپور saeidian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۵
سلطانی، فرشته soltani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۹۹ کتابخانه ترکمان، اتاق ۲۹۹
سلمانی، ابوذر salmani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۶
سلمانی، مجتبی m.salmani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۷
سلیمانی، فضل‌الله soleymani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۶۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۵۰۶۰
سودی، انعام‌اله a.sodi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۰
سیوف جهرمی، سید سعید saeed.jahromi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۴۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۴۷
شامی، اعظم shami +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۰
شبانیان، اسماعیل shabanian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۶ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۵
شکوری، عبداله a.shakori پارک علم و فناوری
شهسواری، حمیدرضا shahsavari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۰۶ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۶
شهیدی، مجتبی shahidi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۰۱ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۳
شیخ‌نظامی، سمیه snezami +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۲۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۳
شیرازی، محمود m.shirazi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۹۵ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۳۱
صادقی بی‌غم، بهرام b_sadeghi_b +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۹ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۷۹
طارمی، حسن htaroomi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۹۳۹ دانشکده علوم زمین
طارمی، حسین h.taromi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵
طاهرخانی، علی ali.taherkhani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۸ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۸
طهماسبی، الهام etahmasebi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۱ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۱
عابدی، مسعوده m_abedi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۰۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۰۶
عابدین‌پور‌هرزند ، سعید abedinpour +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۵
عابدینی، شهناز abedini +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۶ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۶
عابدینی، لیلا l_abedini +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۷۶ دانشکده علوم زمین، اتاق C۱۰۱
عبادی، زین‌العابدین ebadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۶
عباس‌نژاد، علی abbasnejad +۹۸ ۲۴ ۴۴۴۶ ۸۱۰۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۰
عباسی، رحیم r_abbassi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۳۳ دانشکده شیمی، اتاق ۱۳۳
عباسی، مجید madjid.abbasi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۳ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۰
عبداللهی، حمید abd +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۲ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۲
عبداله‌پور، داریوش dabdollahpour +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۲۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۲
عبدالهی، امین a.abdollahi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۳۱ دانشکده شیمی، اتاق ۱۳۱
عبدالهی، نوید n.abdollahi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۷
عزیزی، داوود d.azizi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۰
عظیمی، ناهید nahid.azimi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۴ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۴
علیزاده، علی a.alizadeh +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۴۹ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۴۴۹
علیزاده، محمد‌حسین m.alizadeh +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۱
علی‌محمدی، مظفر m.alimohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۳۵
عمادی، سعید emadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۰۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۰۷
غفرانی‌ آذر، مریم ghofrani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۳
فاخری، فرزانه fakheri +۹۸ ۲۴ ۳۳۷۳ ۹۱۴۷ پارک علم و فناوری، ساختمان مرکز رشد علوم نوین، اتاق ۲۰۲
فتاحی، سارا fattahi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۸۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۴۸۳
فرائی، زهرا z.faraei +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۴۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۴۹
فرجی، صمد s.faraji دانشکده ریاضی
فرجی، محمدرضا m.faraji +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۹۷ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۳۳
فرخی، شهروز sh_farokhi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۲۰ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۵
فرخی درخشنده قوچان، محمد farrokhi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۲ دانشکده ریاضی، اتاق ۲۱۲
فرنودی، بهمن farnudi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۹
فروش ‌باستانی، علی bastani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۶ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۶
فضلی، حسین fazli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۶
قاسمی، سید علیرضا aghasemi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۲۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۰
قدس، عبدالرضا aghods +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۹۹ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۱۰
قدمایی، مهدی ghodamaee_m +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۱
قربان‌زاده مقدم، علی agorbanz +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۲۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۱
قربانعلی‌زاده خانقاه، آرش ghorbanalizadeh +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۱۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۱۰
قلی‌نژاد، محمد gholinejad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۲۲ دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۲
کارگرپیشه، محمد mkargar +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۲۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۲۴
کاظمی، حبیب‌اله habibkazemi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۶ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۶
کاظمی، فؤاد kazemi_f +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۳۵ دانشکده شیمی، اتاق ۲۱۹
کاظمی، مجید majid.kazemi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۴۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۴۷
کبودین، بابک kaboudin +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۲۰ دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۰
کرمی‌ زرندی، سعید s.karami +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۵
کرمی مجومرد، آسیه a.karami +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۴۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۴۶
کریمی، بابک karimi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۲۵,+۹۸ ۲۴ ۳۳۴۱ ۴۷۴۷ دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۵
کشاورز افشار، حسن keshavarz.afshar +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۰۰۷ دانشکده شیمی، اتاق ۰۰۷
کلاه‌چی، محمدرضا kolahchi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۳
کمپانی زارع، محسن kompanym +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۳ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۳
کوثری، محمدحسین mhkowsari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۸ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۷
گل‌محمدی، همت‌علی h.golmohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵
گودرزی، حسین goodarzi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۲۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۲۵
لشگری، محسن lashgari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۰۵ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۵
مبینی، فرهاد f_mobini +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۴۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۴۱
متقی، سید خلیل kmotaghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۴ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۱۲
محتوی، پریسا mohtavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۳
محمدخانی، علی a.khani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۴
محمدرفیعی، فرشید farshid +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۲۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۲۳
محمدنیا، زهرا z.mohamadnia +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۳۰ دانشکده شیمی، اتاق ۱۳۰
محمدی، آیت a-mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۴۴ ۵۱۲۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۹
محمدی، پریسا parisamohamadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۱۴ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۰
محمدی، جمال j.mohammadi دانشکده ریاضی
محمدی، زین‌العابدین z.mohamadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۸۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۸۷
محمدی، ساناز sanaz.mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۳۲ دانشکده شیمی، اتاق ۲۳۲
محمدی، علی a_mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵
محمدی، فخری‌السادات fmohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۵۶ دانشکده شیمی، اتاق ۲۱۸
محمدی، محمدرضا m.mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۳
محمدی، مهدی m_mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵
محمدی، ناصر n.mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۳۰۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۳۰۶
محمدی خالصی‌فرد، حمیدرضا khalesi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۳
محمودی، زهرا mahmoudi.z +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۲۵ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۱۹
مراتان، علی‌اکبر a.meratan +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۰۹ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۱۳۹
مرادی، علیرضا moradika +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۲
مرادی، مهدی m_moradi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۵۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۵۰
مسعودی، محمد masoudi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۳ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۳
مصطفوی‌ امجد، جعفر mostafavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۶
معصومی، زهره z.masoumi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۹ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۶
مغانلو، رعنا moghanlou +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۶۳ دانشکده علوم زمین
ملکی، مانیا m_maleki +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۲۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۲۲
منصف، ایمان iman.monsef +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۵ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۲
منصوری، قربان‌علی g.mansouri +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۳۳ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۱۳۳
موحد، پریچهر pmovahed +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۳۵ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۱۱۴
موسوی، زهرا z.mousavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۱ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۸
مهدوی، عطیه a.mahdavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۰ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۰
میثمی صدر، میثم sadr +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۶ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۶
میرزائی، مجید m.mirzaee +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۷
میرصادقی، عماد emir +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۰۱ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۰۱
میهن‌پرست، سمیه mihanparast +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۶ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۱۴
نادری، مصطفی m.naderi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۴
نجف‌پور، محمدمهدی mmnajafpour +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۰۱ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۱
نجفلو، اکرم a.najafloo +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۰۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۰۷
نجفی، علی najafi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۵
نجفی، هدایت hnajafi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۴ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۵۴
ندائی اصل، خدیجه nedaiasl +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۵۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۵۳
ندایی اسکوئی، احسان nedaaee +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۷
نریمانی، زهرا narimani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۴ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۷۴
نشاط، عبداله a.neshat +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۰۰ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۰
نصراله‌نژاد، عباس abbasnn +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۵
نظری، سارا snazari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۶ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۶
نظری، فریبا nazari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۹۴ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۴
نعمتی‌سرای، بهزاد bn.saray +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۴۲ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۴۲
نوروزی، رحمان rahman.nouroozi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۲۴ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۵
نیری، محمددهقان m.d.niry +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۴ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۴
نیکخواه‌ بهرامی، یاسمن ynikkhah +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۸ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۸
نیک‌فرجام، ناصر nikfarjam +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۳۲ دانشکده شیمی، اتاق ۱۳۲
واحدپور، مهران vahedpour +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۲۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۲۰
وثیقی، مهدی vasighi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۸ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۷۸
وحیدی‌نیا، محمدحسن vahidinia +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۴۸ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۴۸
ورسائی، سعاد varsaie +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۷
ورمقانی، فهیمه f.varmaghani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۵ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۵
ولی‌زاده، علیرضا valizade +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۰
هادی علیجانوند، حمید hhadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۶
هاشمی، سیده مهناز mhashemi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۶۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۶۳
همایونی، شیما sh.homayouni +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۴۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۴۰
هنرمند، مريم m.honarmand +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۱۵
هوشمند، محسن mohsen.hooshmand +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۰۳ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۳۸
یزدان‌پور، علی‌اکبر yazdan +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۹
یوسفی، بشیر b.yousefi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۳
یوسفی، مهین m-yousefi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۹ دانشکده علوم زمین

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان