کارمندان و اعضا

کارمندان و اعضا

نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی ( @iasbs.ac.ir ) تلفن اتاق
آدرنگ، ندا adrang +98 24 3315 2265 دانشکده فیزیک، اتاق 265
ابویی، جهانفر jahan +98 24 3315 2111 دانشکده فیزیک، اتاق 111
اتزن، دانیل
احدی اخلاقی، احسان e.a.akhlaghi +98 24 3315 2020 دانشکده فیزیک، اتاق 020
احمدی، حمیده h.ahmadi +98 24 3315 5144 دانشکده ریاضی، اتاق 123
احمدی، مریم ahmadi.m +98 24 3315 5027 پارک علم و فناوری، اتاق 219
اسدی، اسماعیل easadi +98 24 3315 5088 دانشکده ریاضی، اتاق 237
اسدی، بهروز b.asadi +98 3315 2179 دانشکده فیزیک، اتاق 179
اسدی، علی a.asadi +98 24 3315 5088 دانشکده ریاضی، اتاق 088
اسدی، فاطمه fasadi +98 24 3315 5161 دانشکده ریاضی، اتاق 161
اسدیان، علی ali.asadian +98 24 3315 2018 دانشکده فیزیک، اتاق 018
اسماعیلی، اکرم esmaili +98 24 3315 5119 دانشکده ریاضی، اتاق 119
اصانلو، سالار sosanloo 024 3315 5123 دانشکده فیزیک، اتاق 123
اعتماد سعید، نجمه n.etemad +98 24 3315 3818 دانشکده علوم زمین، اتاق A105
افشار، افشین aafshar +98 24 3315 2076 دانشکده فیزیک، اتاق 076
افشار، فریبا fafshar +98 24 3315 2290 کتابخانه ترکمان، اتاق 290
افلاکی، مهتاب aflaki +98 24 3315 3820 دانشکده علوم زمین، اتاق A107
اکبری بیرگانی، شیوا sh.akbari +98 24 3315 3338 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 338
الماسی، سمیه s.almasi +98 24 3315 5027 پارک علم و فناوری، اتاق 252
امانلو، حسن amanlou +98 24 3315 2114 دانشکده شیمی، اتاق 114
امیر، محسن m.amir +98 24 3315 3875 دانشکده علوم زمین، اتاق C101
امیری، محمد تقی mamiri +98 24 3315 5124 دانشکده ریاضی، اتاق 124
انصاری، ابراهیم ansari +98 24 3315 3380 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 219
اوجاقلو، کبری ojaghloo +98 24 3315 5147 دانشکده ریاضی، اتاق 147
اوجاقی، فرشید f_oujaghi +98 24 3315 3128 دانشکده شیمی، اتاق 128
اولین چهارسوقی، محمد charsooghi +98 24 3315 2021 دانشکده فیزیک، اتاق 021
ایدلخانی، مرتضی m.eidelkhani +98 24 3315 2070 دانشکده فیزیک، اتاق 070
بادامستانی، محراب علی m.badamestani +98 24 3315 2070 دانشکده فیزیک، اتاق 070
بادامستانی مقدم، افشین a.moghaddam +98 24 3315 2070 دانشکده فیزیک، اتاق 070
باریک آبی، ناهید baricabi +98 24 3315 5158 دانشکده ریاضی، اتاق 158
بازرگان، سارا s.bazargan +98 24 3315 2211 دانشکده فیزیک، اتاق 211
باقری، محسن m.bagheri +98 24 3315 5145 دانشکده ریاضی، اتاق 157
بایت گل، ئارام bayetgoll +98 24 3315 3781 دانشکده علوم زمین، اتاق A008
براری، زهرا barari +98 24 3315 3441 دانشکده ریاضی، اتاق 441
برجی، مصطفی m.borji +98 24 3315 5155 دانشکده ریاضی، اتاق 155
بنی آدم، احسان e_baniadam +98 24 3315 5004 پارک علم و فناوری، اتاق 221
بهلولی، مهدی bohlouli +98 24 3315 3394 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 230
بهمنی راد، شهرام bahmani +98 24 3315 4221 پارک علم و فناوری، اتاق 220
بیگدلی، ابوالفضل a_bigdeli +98 24 3315 2137 دانشکده فیزیک، اتاق 131
بیگدلی، رهبر r.bigdeli +98 24 3315 2076 دانشکده فیزیک، اتاق 076
بیگلری، عباس a_biglary +98 24 3315 5160 دانشکده ریاضی، اتاق 160
پاک نهاد، علی apaknahad +98 24 3315 2126 دانشکده فیزیک، اتاق 126
پرویزی، عبدالکریم parvizi +98 24 3315 2059 دانشکده فیزیک، اتاق 059
پوینده، علی poyandeh دانشکده ریاضی
پهلوانی، پیمان pahlevani +98 24 3315 3396 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 232
توکلی، جمشید j.tavakoli +98 24 3315 2279 کتابخانه، اتاق 279
ثبوتی، رضا rsobouti +98 24 3315 2266 دانشکده فیزیک، اتاق 266
ثبوتی، فرهاد farhads +98 24 3315 3814 دانشکده علوم زمین، اتاق A101
ثبوتی، یوسف sobouti +98 24 3315 2211 دانشکده فیزیک، اتاق 211
جزایری، احسان اله e.jazaeri +98 24 3315 3006 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 006
جلیلی، رزاق r.jalili +98 24 3315 2135 دانشکده فیزیک، اتاق 135
جوزی، قنبر jozi +98 24 3344 2235 دانشکده فیزیک، اتاق 235
جوهری ناد، پروانه p.joharinad +98 24 3315 5064 دانشکده ریاضی، اتاق 64
حاجی زاده، فائقه hajizade +98 24 3315 2013 دانشکده فیزیک، اتاق 013
حبیبیان، فرید habibian +98 24 3315 5124 دانشکده ریاضی، اتاق 124
حسنی، سجاد sadjad +98 24 3315 2136, +98 24 3315 5132 دانشکده ریاضی، اتاق 132
حسنی، عباس a_hasani +98 24 3315 2135 دانشکده فیزیک، اتاق 135
حسنی، کمال k.hasani خوابگاه
حسنی، لیلا hasani +98 24 3315 3315 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 315
حسنی دوست، حسین hasanidost +98 24 3315 5149 دانشکده ریاضی، اتاق 149
حسنی زنوزی، اکرم a.hasani +98 24 3315 2121 دانشکده فیزیک، اتاق 121
حسینی، سیدحسن hhoseini +98 24 3315 2135 دانشکده فیزیک، اتاق 135
حق شناس لاری، حجت hojjat.lari +98 24 3315 3787 دانشکده علوم زمین، اتاق A014
حقی، حسین haghi +98 24 3315 2124 دانشکده فیزیک، اتاق 124
حیاتی، علی a.hayati +98 24 3315 2137 دانشکده فیزیک، اتاق 137
حیدری، زین العابدین z.heydari +98 24 3315 5139 دانشکده ریاضی، اتاق 139
حیدری، قربان g.heydari +98 24 3315 2135 دانشکده فیزیک، اتاق 135
حیدری، مهدی m.heidari +98 24 3315 5154 دانشکده ریاضی، اتاق 154
حياتي، ابراهيم hayati +98 24 3315 2254 دانشکده فیزیک، اتاق 254
خادمی، میترا Mitra.khademy +98 24 3315 3339 ,3331 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 339
خدائی فر، سلمان s.khodayifar +98 24 3315 5087 دانشکده ریاضی، اتاق 415
خدمتی، مرتضی khedmati +98 24 3315 5151 دانشکده ریاضی، اتاق 151
خراسانی، مجتبی m_khorasani +98 24 3315 3223 دانشکده شیمی، اتاق 223
خسروی، بهنام b.khosravi +98 24 3315 5090 دانشکده ریاضی، اتاق 104
خواجه پور، محمدرضا pour +98 24 3315 5141 دانشکده فیزیک، اتاق 112
خواستان، علیرضا khastan +98 24 3315 5113 دانشکده ریاضی، اتاق 113
خیاط منصور، شیرین sh.mansour +98 24 3315 2178 کتابخانه ترکمان، اتاق 178
داداشی آرانی ، حسن dadashi +98 24 3315 5115 دانشکده ریاضی، اتاق 115
دارائی، مهدی daraeimehdi +98 24 3315 3780 دانشکده علوم زمین، اتاق A007
داودی منفرد، منصور mdmonfared +98 24 3315 3376 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 376
ذاکر، منوچهر mzaker +98 24 3315 5071 دانشکده ریاضی، اتاق 105
رحمانی، شاهرخ shrahmani +98 24 3315 3443 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 121
رحمتیان، علیرضا alireza.rahmatian +98 24 3315 5137 دانشکده ریاضی، اتاق 137
رحیمی، ربابه r-rahimi +98 24 3315 2293 کتابخانه ترکمان، اتاق 293
رحیمی راد، جواد rahimirad +98 24 3315 5152 دانشکده ریاضی، اتاق 152
رزاقی، پروین p.razzaghi +98 24 3315 3375 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 214
رستم خانی، سمانه s.rostamkhani +98 24 3315 5001 پارک علم و فناوری، اتاق 224
رستمخانی، فریدون frostamkhany +98 24 3315 2075 دانشکده فیزیک، اتاق 075
رسولی، سیف اله rasouli +98 24 3315 2012 دانشکده فیزیک، اتاق 012
رضائی کلید بری، سید جواد rezaee +98 21 6641 2702-03 دفتر تهران
رضائیان، مهناز m.rezaeian +98 24 3315 3788 دانشکده علوم زمین، اتاق A015
رضایی، ابوالفضل arezaei +98 24 3315 3779 دانشکده علوم زمین، اتاق A006
روئین، جمال rooin +98 24 3315 5104 دانشکده ریاضی، اتاق 097
روحانی، مریم rouhani +98 24 3315 3314 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 314
ریاحی، رسول reyahi +98 24 3315 5141 دانشکده ریاضی، اتاق 230
ریحانی، زلیخا reihany +98 24 3315 5047 دانشکده ریاضی، اتاق 047
زارع نهندی، رشید rashidzn +98 24 3315 5109 دانشکده ریاضی، اتاق 109
زارعی، مینا mina.zarei +98 24 3315 2017 دانشکده فیزیک، اتاق 017
زرین، فاطمه zarrin +98 24 3315 5138 دانشکده ریاضی، اتاق 138
زکوی، سعید zakavi +98 24 3315 3202 دانشکده شیمی، اتاق 202
زمانلو، فرزانه zamanlou +98 24 3315 5119 دانشکده ریاضی، اتاق 119
زندی، حامد zandi +98 24 3315 3439 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 118
ساعت ساز، مسعود saatsaz +98 24 3315 3777 دانشکده علوم زمین، اتاق A004
سراجی، محمدحسن h.seraji +98 24 3315 5143 دانشکده ریاضی، اتاق 143
سعادتی، فرزانه f.saadati +98 24 3315 2253 دانشکده فیزیک، اتاق 253
سعادتی، فریده saadati +98 24 3315 2257 دانشکده علوم زمین
سعیدی، سمیرا ssaeedi +98 24 3315 5016 پارک علم و فناوری، اتاق 201
سعیدیان، شاهپور saeidian +98 24 3315 2015 دانشکده فیزیک، اتاق 015
سلطانی، فرشته soltani +98 24 3315 2299 کتابخانه ترکمان، اتاق 299
سلمانی، ابوذر salmani +98 24 3315 2076 دانشکده فیزیک، اتاق 076
سلمانی، مجتبی m.salmani +98 24 3315 2137 دانشکده فیزیک، اتاق 137
سلیمانی، فضل الله soleymani +98 24 3315 5060 دانشکده ریاضی، اتاق 5060
سودی، انعام اله a.sodi +98 24 3315 2070 دانشکده فیزیک، اتاق 070
شامی، اعظم shami +98 24 3315 5140 دانشکده ریاضی، اتاق 140
شبانیان، اسماعیل shabanian +98 24 3315 3786 دانشکده علوم زمین، اتاق A005
شکوری، عبداله a.shakori پارک علم و فناوری
شهسواری، حمید رضا shahsavari +98 24 3315 3206 دانشکده شیمی، اتاق 206
شهیدی، مجتبی shahidi +98 24 3315 5001 پارک علم و فناوری، اتاق 223
شیخ نظامی، سمیه snezami +98 24 3315 2223 دانشکده فیزیک، اتاق 223
شیرازی، محمود m.shirazi +98 24 3315 3395 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 231
شیرمحمدی، محسن shirmohammadi +98 24 3315 2163 دانشکده فیزیک، اتاق 163
صادقی بی غم، بهرام b_sadeghi_b +98 24 3315 3379 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 379
طارمی، حسن htaroomi +98 24 3315 2137 دانشکده فیزیک، اتاق 137
طارمی، حسین h.taromi +98 24 3315 2135 دانشکده فیزیک، اتاق 135
طاهرخانی، علی ali.taherkhani +98 24 3315 5108 دانشکده ریاضی، اتاق 108
طوماری، ابراهیم e_toumari +98 24 3315 2059 دانشکده فیزیک، اتاق 059
طهماسبی، الهام etahmasebi +98 24 3315 3121 دانشکده شیمی، اتاق 121
عابدی، مسعوده m_abedi +98 24 3315 2262 دانشکده فیزیک، اتاق 262
عابدین پور هرزند، سعید abedinpour +98 24 3315 2215 دانشکده فیزیک، اتاق 215
عابدینی، شهناز abedini +98 24 3315 5156 دانشکده ریاضی، اتاق 156
عابدینی، لیلا l_abedini +98 24 3315 3876 دانشکده علوم زمین، اتاق C101
عبادی، زین العابدین ebadi +98 24 3315 2076 دانشکده فیزیک، اتاق 076
عباس زاده، داود d.abbaszadeh +98 24 3315 2011 دانشکده فیزیک، اتاق 011
عباس نژاد، علی abbasnejad +98 24 4446 8100 دانشکده ریاضی، اتاق 100
عباسی، رحیم r_abbassi +98 24 3315 3133 دانشکده شیمی، اتاق 133
عباسی، مجید madjid.abbasi +98 24 3315 3783 دانشکده علوم زمین، اتاق A010
عبد الهی، نوید n.abdollahi +98 24 3315 5157 دانشکده ریاضی، اتاق 157
عبداللهی، حمید abd +98 24 3315 3122 دانشکده شیمی، اتاق 122
عبداله پور، داریوش dabdollahpour +98 24 3315 2222 دانشکده فیزیک، اتاق 222
عرفانی، انسیه erfani +98 24 3315 2114 دانشکده فیزیک، اتاق 114
عزیزی، داوود d.azizi +98 24 3315 2070 دانشکده فیزیک، اتاق 070
عزیزی، یوسف azizi +98 24 3315 2110 دانشکده فیزیک، اتاق 110
عظیمی، ناهید nahid.azimi +98 24 3315 2214 دانشکده فیزیک، اتاق 214
علی محمدی، مظفر m.alimohammadi +98 24 3315 2135 دانشکده فیزیک، اتاق 235
علیزاده، علی a.alizadeh +98 24 3315 3449 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 449
علیزاده، محمد حسین m.alizadeh +98 24 3315 5081 دانشکده ریاضی، اتاق 081
عمادی، سعید emadi +98 24 3315 3306 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 307
غفرانی آذر، مریم ghofrani +98 24 3315 5133 دانشکده ریاضی، اتاق 133
غلام آزاد، جعفر jazad +98 24 3315 3133 دانشکده شیمی، اتاق 133
فاخری، فرزانه fakheri +98 24 3315 5027 پارک علم و فناوری، اتاق 027
فتاحی، سارا fattahi +98 24 3315 3483 دانشکده ریاضی، اتاق 483
فرائی، زهرا z.faraei +98 24 3315 2249 دانشکده فیزیک، اتاق 249
فرجی، صمد s.faraji دانشکده ریاضی
فرجی، محمدرضا m.faraji +98 24 3315 3397 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 233
فرخی، شهروز sh_farokhi +98 24 3315 4220 پارک علم و فناوری، اتاق 220
فرخی درخشنده قوچان، محمد farrokhi +98 24 3315 5082 دانشکده ریاضی، اتاق 212
فرنودی، بهمن farnudi +98 24 3315 2119 دانشکده فیزیک، اتاق 119
فروش باستانی، علی bastani +98 24 3315 5106 دانشکده ریاضی، اتاق 106
فرهادیان، ماندانا mfarhadian +98 24 3315 2299 کتابخانه ترکمان، اتاق 299
فضلی، حسین fazli +98 24 3315 2216 دانشکده فیزیک، اتاق 216
قاسمی، سید علی رضا aghasemi +98 24 3315 2220 دانشکده فیزیک، اتاق 220
قدس، عبدالرضا aghods +98 24 3315 3799 دانشکده علوم زمین، اتاق A110
قدمایی، مهدی ghodamaee_m +98 24 3315 5151 دانشکده ریاضی، اتاق 151
قربان زاده مقدم، علی agorbanz +98 24 3315 2221 دانشکده فیزیک، اتاق 221
قربانعلی زاده خانقاه، آرش ghorbanalizadeh +98 24 3315 5110 دانشکده ریاضی، اتاق 110
قلی نژاد، محمد gholinejad +98 24 3315 3222 دانشکده شیمی، اتاق 222
کارگر پیشه، محمد mkargar +98 24 3315 2302 کتابخانه ترکمان، اتاق 302
کاظمی، حبیب اله habibkazemi +98 24 3315 3126 دانشکده شیمی، اتاق 126
کاظمی، فواد kazemi_f +98 24 3315 3219 دانشکده شیمی، اتاق 219
کاظمی، مجید majid.kazemi +98 24 3315 2047 دانشکده فیزیک، اتاق 047
کبودین، بابک kaboudin +98 24 3315 3220 دانشکده شیمی، اتاق 220
کرمی زرندی، سعید s.karami +98 24 3315 5105 دانشکده ریاضی، اتاق 105
کرمی مجومرد، آسیه a.karami +98 24 3315 2246 دانشکده فیزیک، اتاق 246
کروگلف، ولادیمیر kvoz +98 24 3315 2219 دانشکده فیزیک، اتاق 219
کریمی، بابک karimi +98 24 3315 3225,+98 24 3315 4147 دانشکده شیمی، اتاق 225
کریمی، ناصرالدین n.karimi +98 24 3315 2141 دانشکده فیزیک، اتاق 131-132
کشاورز افشار، حسن keshavarz.afshar +98 24 3315 3007 دانشکده شیمی، اتاق 007
کلاه چی، محمد رضا kolahchi +98 24 3315 2113 دانشکده فیزیک، اتاق 113
کمپانی زارع، محسن kompanym +98 24 3315 3123 دانشکده شیمی، اتاق 123
کوثری، محمدحسین mhkowsari +98 24 3315 3207 دانشکده شیمی، اتاق 207
گل محمدی، همت علی h.golmohammadi +98 24 3315 2135 دانشکده فیزیک، اتاق 135
گودرزی، حسین goodarzi +98 24 3315 5125 دانشکده ریاضی، اتاق 125
لشگری، محسن lashgari +98 24 3315 3205 دانشکده شیمی، اتاق 205
مبینی، فرهاد f_mobini +98 24 3315 2141 دانشکده فیزیک، اتاق 141
متقی، سیدخلیل kmotaghi +98 24 3315 3824 دانشکده علوم زمین، اتاق A112
محتوی، پریسا mohtavi +98 24 3315 5153 دانشکده ریاضی، اتاق 153
محمدخانی، علی a.khani +98 24 3315 5134 دانشکده ریاضی، اتاق 134
محمدرفیعی، فرشید farshid +98 24 3315 2023 دانشکده فیزیک، اتاق 023
محمدنیا، زهرا z.mohamadnia +98 24 3315 3130 دانشکده شیمی، اتاق 130
محمدی، آیت a-mohammadi +98 24 3344 9023 دانشکده فیزیک، اتاق 129
محمدی، پریسا parisamohamadi +98 24 3315 5016 پارک علم و فناوری، اتاق 201
محمدی، جمال j.mohammadi دانشکده ریاضی
محمدی، زین العابدین z.mohamadi +98 24 3315 2287 دانشکده فیزیک، اتاق 287
محمدی، ساناز sanaz.mohammadi +98 24 3315 3232 دانشکده شیمی، اتاق 232
محمدی، علی a_mohammadi +98 24 3315 2135 دانشکده فیزیک، اتاق 135
محمدی، فخری السادات fmohammadi +98 24 3315 3218 دانشکده شیمی، اتاق 218
محمدی، محمدرضا m.mohammadi +98 24 3315 5143 دانشکده ریاضی، اتاق 143
محمدی، مهدی m_mohammadi +98 24 3315 2135 دانشکده فیزیک، اتاق 135
محمدی، ناصر n.mohammadi +98 24 3315 2306 دانشکده فیزیک، اتاق 306
محمدی خالصی فرد، حمیدرضا khalesi +98 24 3315 2123 دانشکده فیزیک، اتاق 123
محمدی نژاد، سارا sarah +98 24 3315 3313 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 313
محمودی، زهرا mahmoudi.z +98 24 3315 5027 پارک علم و فناوری، اتاق 219
مراتان، علی اکبر a.meratan +98 24 3315 3309 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 139
مرادی، علیرضا moradika +98 24 3315 2122 دانشکده فیزیک، اتاق 122
مرادی، مهدی m_moradi +98 24 3315 5050 دانشکده ریاضی، اتاق 050
مصطفوی، اکبر a_mostafavi +98 24 3315 5124 دانشکده ریاضی، اتاق 124
مصطفوی امجد، جعفر mostafavi +98 24 3315 2016 دانشکده فیزیک، اتاق 016
معصومی، زهره z.masoumi +98 24 3315 3819 دانشکده علوم زمین، اتاق A106
مغانلو، رعنا moghanlou +98 24 3315 2163 دانشکده علوم زمین
ملکی، مانیا m_maleki +98 24 3315 2022 دانشکده فیزیک، اتاق 022
منصف، ایمان iman.monsef +98 24 3315 3785 دانشکده علوم زمین، اتاق A012
منصوری، قربان علی g.mansouri +98 24 3315 3133 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 133
موحد، پریچهر pmovahed +98 24 3315 5119 دانشکده ریاضی، اتاق 119
موسوی، زهرا z.mousavi +98 24 3315 3821 دانشکده علوم زمین، اتاق A108
مهاجری، حمیدرضا h.mohajeri +98 24 3315 5050 دانشکده ریاضی، اتاق 050
مهدوی، عطیه a.mahdavi +98 24 3315 3310 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 310
میثمی صدر، میثم sadr +98 24 3315 5086 دانشکده ریاضی، اتاق 086
میرزائی، مجید m.mirzaee +98 24 3315 5087 دانشکده ریاضی، اتاق 087
میرصادقی، عماد emir +98 24 3315 2252 دانشکده فیزیک، اتاق 252
میهن پرست، سمیه mihanparast +98 24 3315 3826 دانشکده علوم زمین، اتاق A114
نادری، مصطفی m.naderi +98 24 3315 3817 دانشکده علوم زمین، اتاق A104
نجف پور، محمدمهدی mmnajafpour +98 24 3315 3201 دانشکده شیمی، اتاق 201
نجفلو، اکرم a.najafloo +98 24 3315 2107 دانشکده فیزیک، اتاق 107
نجفی، علی najafi +98 24 3315 2115 دانشکده فیزیک، اتاق 115
نجفی ، مهدی mahdinajafi +98 24 3315 3815 دانشکده علوم زمین، اتاق A102
نجفی، هدایت hnajafi +98 24 3315 2254 دانشکده فیزیک، اتاق 254
ندائی اصل، خدیجه nedaiasl +98 24 3315 5053 دانشکده ریاضی، اتاق 053
ندایی اسکوئی، احسان nedaaee +98 24 3315 2217 دانشکده فیزیک، اتاق 217
نریمانی، زهرا narimani +98 24 3315 3374 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 374
نشاط، عبداله a.neshat +98 24 3315 3200 دانشکده شیمی، اتاق 200
نصراله نژاد، عباس abbasnn +98 24 3315 5085 دانشکده ریاضی، اتاق 085
نظری، سارا snazari +98 24 3315 5146 دانشکده ریاضی، اتاق 146
نظری، فریبا nazari +98 24 3315 3204 دانشکده شیمی، اتاق 204
نعمتی سرای، بهزاد bn.saray +98 24 3315 5042 دانشکده ریاضی، اتاق 042
نوروزی، رحمان rahman.nouroozi +98 24 3315 2224 دانشکده فیزیک، اتاق 115
نیری، محمددهقان m.d.niry +98 24 3315 2014 دانشکده فیزیک، اتاق 014
نیک فرجام، ناصر nikfarjam +98 24 3315 3132 دانشکده شیمی، اتاق 132
نیکخواه بهرامی، یاسمن ynikkhah +98 24 3315 5148 دانشکده ریاضی، اتاق 148
واحدپور، کریم vahedpour +98 24 3315 5120 دانشکده ریاضی، اتاق 120
وثیقی، مهدی vasighi +98 24 3315 3378 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 378
وحیدی نیا، محمد حسن vahidinia +98 24 3315 2248 دانشکده فیزیک، اتاق 248
ورسائی، سعاد varsaie +98 24 3315 5107 دانشکده ریاضی، اتاق 107
ورمقانی، فهیمه f.varmaghani +98 24 3315 3125 دانشکده شیمی، اتاق 125
ولی زاده، علیرضا valizade +98 24 3315 2120 دانشکده فیزیک، اتاق 120
هادی علیجانوند، حمید hhadi +98 24 3315 3316 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 316
هاشمی، سیده مهناز mhashemi +98 24 3315 2063 دانشکده فیزیک، اتاق 063
همایونی، شیما sh.homayouni +98 24 3315 2141 دانشکده فیزیک، اتاق 141
هنرمند، مريم m.honarmand +98 24 3315 3827 دانشکده علوم زمین، اتاق A115
هوشمند، محسن mohsen.hooshmand +98 24 3315 3403 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 238
یزدان پور، علی اکبر yazdan +98 24 3315 5083 دانشکده ریاضی، اتاق 089
یوسفی، بشیر b.yousefi +98 24 3315 5143 دانشکده ریاضی، اتاق 143
یوسفی، مهین m-yousefi +98 24 3315 2259 دانشکده علوم زمین

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان