کارمندان و اعضا

کارمندان و اعضا

نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی ( @iasbs.ac.ir ) تلفن اتاق بخش
آدرنگ، ندا adrang +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۵۵ مرکز کامپیوتر
آرام بن، یحیی arambon خانه علم امور خدمات
آروین، شیوا sh.arvin +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۳۸ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۳۲ دانشکده علوم زمین
ابویی، جهانفر jahan +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۱ دانشکده فيزيک
احدی اخلاقی، احسان e.a.akhlaghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۲۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۲۰ دانشکده فيزيک
احمدی، حمیده h.ahmadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۲۳ امور اداری
احمدی، مریم ahmadi.m +۹۸ ۲۴ ۳۳۷۳ ۹۱۵۷ پارک علم و فناوري، ساختمان مرکز رشد فناوريهاي علوم نوين، اتاق ۲۱۱ پارک علم و فناوری
اسدی، اسماعیل easadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۸ دانشکده ریاضی، اتاق ۲۳۷ دانشکده رياضی
اسدی، بهروز b.asadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۲۸ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۷۹ امور خدمات
اسدی، علی a.asadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۷۹ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۸ امور خدمات
اسدی، فاطمه fasadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۶۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۶۱ امور اداری
اسدیان، علی ali.asadian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۸ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۸ دانشکده فيزيک
اصانلو، سالار sosanloo ۰۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۲۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۲۳ امور اداری
اصانلو، فرناز f.osanlou +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۵۳ مرکز کامپیوتر
اعتماد سعید، نجمه n.etemad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۸ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۵ دانشکده علوم زمین
افشار، افشین aafshar +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۶ انبار
افشار، فریبا fafshar +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۹۰ کتابخانه ترکمان، اتاق ۲۹۰ كتابخانه
افشارچی، محسن afsharchi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۷ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۷۷ دانشکده فناوری اطلاعات
افلاکی، مهتاب aflaki +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۰ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۷ دانشکده علوم زمین
اکبری بیرگانی، شیوا sh.akbari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۰۴ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۰۴ دانشكده علوم زيستی
الماسی، آوینا almasi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۳۶ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۳۶ مرکز کامپیوتر
امانلو، حسن amanlou +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۴ دانشکده شیمی، اتاق ۱۱۴ امور خدمات
امیر، محسن m.amir +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۷۵ دانشکده علوم زمین، اتاق C۱۰۱ روابط عمومی
امیری، محمد‌تقی mamiri +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۴ امور دانشجويی
انصاری، ابراهیم ansari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۸۰ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۱۹ دانشکده فناوری اطلاعات
اوجاقلو، کبری ojaghloo +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۵ امور مالی
اوجاقی، فرشید f_oujaghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۸ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۸ دانشکده شيمی
اولین چهارسوقی، محمد charsooghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۲۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۲۱ دانشکده فيزيک
ایدلخانی، مرتضی m.eidelkhani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۰ امور حراست
بادامستانی، محراب‌علی m.badamestani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۰ مدیریت اجرایی
بادامستانی مقدم، افشین a.moghaddam +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۰ امور خدمات
باریک‌آبی، ناهید baricabi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۸ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۸ امور اداری
بازرگان، سارا s.bazargan +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۱ مرکز کامپیوتر
بایت‌گل، ئارام bayetgoll +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۱ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۸ دانشکده علوم زمین
براری، زهرا barari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۴۱ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۴۴۱ دانشکده فناوری اطلاعات
بهمنی‌راد، شهرام bahmani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۲۱ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۵ پارک علم و فناوری
بیگدلی، ابوالفضل a_bigdeli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۹۳۸ دانشکده علوم زمین نقلیه
بیگدلی، رهبر r.bigdeli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۶ فضای سبز
بیگدلی، علیرضا abigdeli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
بیگلری، عباس big +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۹ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۹ امور اداری
پاک‌نهاد، علی apaknahad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۶ امور حراست
پرویزی، عبدالکریم parvizi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۵۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۵۹ دانشکده فيزيک
پوینده، علی poyandeh دانشکده ریاضی تاسیسات
پهلوانی، پیمان pahlevani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۹۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۳۲ دانشکده فناوری اطلاعات
توکلی، جمشید j.tavakoli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۷۹ کتابخانه، اتاق ۲۷۹ امور خدمات
ثبوتی، رضا rsobouti +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۶۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۶۶ مرکز کامپیوتر
ثبوتی، فرهاد farhads +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۴ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۱ دانشکده علوم زمین
ثبوتی، محمدامین m.sobouti +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۱۰۲ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۱ ارتباط با صنعت
ثبوتی، یوسف sobouti +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۱ دانشکده فيزيک
جزایری، احسان‌اله e.jazaeri +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۰۰۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۰۰۶ دانشكده علوم زيستی
جلیلی، رزاق r.jalili +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
جنگی، الناز elnazjangi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۵۲ مرکز کامپیوتر
جوزی، قنبر jozi +۹۸ ۲۴ ۳۳۴۴ ۲۲۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۳۵ امور حراست
حاتمی، امیر amir.hatami +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۰۵ دانشکده شیمی، اتاق ۱۰۵ دانشکده شيمی
حاجی‌زاده، فائقه hajizade +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۳ دانشکده فيزيک
حبیبیان، فرهاد farhad.habibian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
حبیبیان، فریدالدین habibian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۲۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۲۴ امور حراست
حسنی، سجاد sadjad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۶, +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۲ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۲ امور حراست
حسنی، عباس a_hasani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
حسنی، کمال k.hasani خوابگاه امور حراست
حسنی، لیلا hasani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۵ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۵ دانشكده علوم زيستی
حسنی زنوزی، اکرم a.hasani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۱ دانشکده فيزيک
حسنی‌دوست، حسین hasanidost +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۹ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۹ دفتر فنی
حسینی، سیدحسن hhoseini +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور خدمات
حق‌شناس لاری، حجت hojjat.lari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۴ دانشکده علوم زمین
حقی، حسین haghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۴ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۴ دانشکده فيزيک
حیاتی، علی a.hayati +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۷ امور حراست
حیدری، زین‌العابدین z.heydari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۹ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۹ تربیت بدنی
حیدری، علیرضا alirezaheydari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۵ امور مالی
حیدری، قربان g.heydari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
حیدری، مهدی m.heidari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۴ طرح و برنامه
خادمی، میترا Mitra.khademy +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۳۹ ,۳۳۳۱ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۳۹ دانشكده علوم زيستی
خدایی‌فر، سلمان s.khodayifar +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۷ , +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۲۲ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۷ ، بخش آموزش تحصیلات تکمیلی، اتاق ۱۲۲ دانشکده رياضی
خدمتی، مرتضی khedmati +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۱ کارپردازی
خراسانی، مجتبی m_khorasani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۲۳ دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۳ دانشکده شيمی
خسروی، بهنام b.khosravi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۹۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۴ دانشکده رياضی
خواجه‌پور، محمدرضا pour +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۲ دانشکده فيزيک
خواستان، علیرضا khastan +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۱۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۱۳ دانشکده رياضی
داداشی آرانی ، حسن dadashi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۱۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۱۵ دانشکده رياضی
دارائی، مهدی daraeimehdi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۰ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۷ دانشکده علوم زمین
داودی‌منفرد، منصور mdmonfared +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۷۶ دانشکده فناوری اطلاعات
ذاکر، منوچهر mzaker +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۷۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۵ دانشکده رياضی
راشدی، علی alirashedi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۱ ساختمان فیزیک، اتاق ۱۳۱ ارتباط با صنعت
رحمانی، شاهرخ shrahmani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۳۳ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۱۱۲ بخش زبان
رحمتیان، علیرضا alireza.rahmatian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۹ دانشکده علوم زمین دفتر رياست
رحیمی، ربابه r-rahimi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۳۰۱ کتابخانه ترکمان، اتاق ۳۰۱ كتابخانه
رحیمی‌راد، جواد rahimirad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۲ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۲ دفتر فنی
رزاقی، پروین p.razzaghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۵ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۱۴ دانشکده فناوری اطلاعات
رزاقی، سعید saeed.razzaghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۷۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۷۹ امور خدمات
رستم‌خانی، حامد h.rostamkhani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۷۵ دانشکده علوم زمین، اتاق C۱۰۱ روابط عمومی
رستم‌خانی، سمانه s.rostamkhani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۰۱ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۴ پارک علم و فناوری
رسولی، سیف اله rasouli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۲ دانشکده فيزيک
رضائی، امید o.rezaei +۹۸ ۲۴ ۳۳۴۴ ۵۱۲۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۹ فضای سبز
رضائی کلیدبری، سید جواد rezaee +۹۸ ۲۱ ۶۶۴۱ ۲۷۰۲-۰۳ دفتر تهران کارپردازی
رضائیان، مهناز m.rezaeian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۸ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۵ دانشکده علوم زمین
رضایی، ابوالفضل arezaei +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۷۹ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۶ دانشکده علوم زمین
رمضانی، مجید ramezani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۹۷ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۳۱ دانشکده فناوری اطلاعات
رنجبر، فرزین farzin.ranjbar +۹۸ ۲۴ ۳۳۷۳ ۹۱۵۷ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۱۱ ارتباط با صنعت
روئین، جمال rooin +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۹۷ دانشکده رياضی
روحانی، مریم rouhani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۴ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۴ دانشكده علوم زيستی
ریاحی، رسول reyahi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۲۳۰ مرکز کامپیوتر
ریحانی، زلیخا reihany +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۴۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۴۷ دانشکده رياضی
زارع‌ نهندی، رشید rashidzn +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۹ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۹ دانشکده رياضی
زارعی، مینا mina.zarei +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۷ دانشکده فيزيک
زرین، فاطمه zarrin +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۸ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۸ امور آموزشی
زکوی، سعید zakavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۰۲ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۲ دانشکده شيمی
زمانلو، فرزانه zamanlou +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۱۹ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۱۹ امور دانشجويی
زمانی، امین amin.zamani دانشکده شیمی امور خدمات
زندی، حامد zandi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۳۹ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۱۱۸ بخش زبان
زنگنه، محمد m.zanganeh +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۳۰۲ کتابخانه ترکمان، میز امانت كتابخانه
ساعت‌ساز، مسعود saatsaz +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۷۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۴ دانشکده علوم زمین
سراجی، محمدحسن h.seraji +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۳ دفتر فنی
سعادتی، فریده saadati +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۷ دانشکده علوم زمین دفتر معاونت
سعیدی، سمیرا ssaeedi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۲۲ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۰ پارک علم و فناوری
سعیدیان، شاهپور saeidian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۲۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۰ دانشکده فيزيک
سلامت، امیرحسین salamat +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۲۴ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۰۱ پارک علم و فناوری
سلطانی، فرشته soltani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۹۹ کتابخانه ترکمان، اتاق ۲۹۹ كتابخانه
سلطانی، منصور mansour.soltani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۵۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۵۹ دانشکده فيزيک
سلمانی، ابوذر salmani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۶ فضای سبز
سلمانی، مجتبی m.salmani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۷ نقلیه
سلیمانی، فضل‌الله soleymani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۶۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۵۰۶۰ دانشکده رياضی
سودی، انعام‌اله a.sodi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۰ مدیریت اجرایی
سیوف جهرمی، سید سعید saeed.jahromi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۴۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۴۷ دانشکده فيزيک
شامی، اعظم shami +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۰ امور دانشجويی
شبانیان، اسماعیل shabanian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۶ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۵ دانشکده علوم زمین
شکوری، عبداله a.shakori پارک علم و فناوری امور خدمات
شهسواری، حمیدرضا shahsavari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۰۶ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۶ دانشکده شيمی
شهیدی، مجتبی shahidi دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۴۰ دانشکده فناوری اطلاعات
شیخ‌نظامی، سمیه snezami +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۲۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۳ دانشکده فيزيک
شیرازی، محمود m.shirazi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۹۵ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۳۱ دانشکده فناوری اطلاعات
صادقی، صادق s.sadeghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۶۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۶۹ دانشکده رياضی
صادقی بی‌غم، بهرام b_sadeghi_b +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۹ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۷۹ دانشکده فناوری اطلاعات
صادقیان، مجید majid.sadeghian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
صیادلوئی، محمد m.sayadlouyi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
طارمی، حسن htaroomi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۹۳۹ دانشکده علوم زمین امور حراست
طارمی، حسین h.taromi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
طالبی، فریبا f.talebi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۷ امور مالی
طاهرخانی، علی ali.taherkhani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۸ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۸ دانشکده رياضی
طهماسبی، الهام etahmasebi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۱ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۱ دانشکده شيمی
عابدی، مسعوده m_abedi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۶ دانشکده فيزيک
عابدین‌پور‌هرزند ، سعید abedinpour +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۵ دانشکده فيزيک
عابدینی، شهناز abedini +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۶ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۶ امور مالی
عابدینی، لیلا l_abedini +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۷۶ دانشکده علوم زمین، اتاق C۱۰۱ هیات جذب
عبادی، روح‌اله r.ebadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
عبادی، زین‌العابدین ebadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۶ فضای سبز
عباس‌زاده، داود d.abbaszadeh +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۴ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۴ دانشکده فيزيک
عباس‌نژاد، علی abbasnejad +۹۸ ۲۴ ۴۴۴۶ ۸۱۰۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۰ دفتر تهران
عباسی، رحیم r_abbassi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۳۳ دانشکده شیمی، اتاق ۱۳۳ تاسیسات
عباسی، مجید madjid.abbasi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۳ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۰ دانشکده علوم زمین
عبداللهی، حمید abd +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۲ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۲ دانشکده شيمی
عبداله‌پور، داریوش dabdollahpour +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۲۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۲ دانشکده فيزيک
عبدالهی، امین a.abdollahi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۳۱ دانشکده شیمی، اتاق ۱۳۱ دانشکده شيمی
عبدالهی، نوید n.abdollahi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۷ امور مالی
عزیزی، داوود d.azizi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۷۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۰ امور حراست
عزیزی، مرتضی m.azizi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۶۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۶۰ امور مالی
عظیمی، ناهید nahid.azimi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۴ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۴ دانشکده فيزيک
علیزاده، علی a.alizadeh +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۴۹ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۴۴۹ امور حراست
علیزاده، محمد‌حسین m.alizadeh +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۱ دانشکده رياضی
علی‌محمدی، مظفر m.alimohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۳۵ امور خدمات
عمادی ، سعید emadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۰۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۰۷ دانشكده علوم زيستی
غفرانی‌ آذر، مریم ghofrani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۳ امور آموزشی
غلام‌آزاد، سعید sghazad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
فاخری، فرزانه fakheri +۹۸ ۲۴ ۳۳۷۳ ۹۱۴۷ پارک علم و فناوری، ساختمان مرکز رشد علوم نوین، اتاق ۲۰۲ پارک علم و فناوری
فتاحی، سارا fattahi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۸۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۴۸۳ امور آموزشی
فتحی، علی ali.fathi دانشکده علوم زمین امور خدمات
فرائی، زهرا z.faraei +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۴۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۴۹ دانشکده فيزيک
فرجی، صمد s.faraji دانشکده ریاضی امور خدمات
فرخی، شهروز sh_farokhi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۲۰ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۵ پارک علم و فناوری
فرخی درخشنده قوچان، محمد farrokhi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۲ دانشکده ریاضی، اتاق ۲۱۲ دانشکده رياضی
فرنودی، بهمن farnudi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۹ بخش زبان
فروش ‌باستانی، علی bastani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۶ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۶ دانشکده رياضی
فضلی، حسین fazli +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۶ دانشکده فيزيک
قاسمی، سید علیرضا aghasemi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۲۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۰ دانشکده فيزيک
قدس، عبدالرضا aghods +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۹۹ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۱۰ دانشکده علوم زمین
قدمایی، مهدی ghodamaee_m +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۱ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۱ کارپردازی
قربان‌زاده مقدم، علی agorbanz +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۲۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۱ دانشکده فيزيک
قربانعلی‌زاده خانقاه، آرش ghorbanalizadeh +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۱۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۱۰ دانشکده رياضی
قربانی، حسین hosein.ghorbani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
قلندری، نادر n.ghalandari پارک علم و فناوری، ساختمان مرکز رشد علوم نوین امور خدمات
قلی‌نژاد، محمد gholinejad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۲۲ دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۲ دانشکده شيمی
کارگرپیشه، محمد mkargar +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۲۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۲۴ امور حراست
کاظمی، حبیب‌اله habibkazemi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۶ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۶ دانشکده شيمی
کاظمی، فؤاد kazemi_f +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۳۵ دانشکده شیمی، اتاق ۲۱۹ دانشکده شيمی
کاظمی، مجید majid.kazemi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۴۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۴۷ مدیریت اجرایی
کبودین، بابک kaboudin +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۲۰ دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۰ دانشکده شيمی
کرمی‌ زرندی، سعید s.karami +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۵ دانشکده رياضی
کرمی مجومرد، آسیه a.karami +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۴۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۴۶ دانشکده فيزيک
کریمی، بابک karimi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۲۵, +۹۸ ۲۴ ۳۳۴۱ ۴۷۴۷ دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۵ دانشکده شيمی
کشاورز افشار، حسن keshavarz.afshar +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۳۷ دانشکده شیمی، اتاق ۲۳۷ دانشکده شيمی
کلاه‌چی، محمدرضا kolahchi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۳ دانشکده فيزيک
کمپانی زارع، محسن kompanym +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۳ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۳ دانشکده شيمی
کوثری، محمدحسین mhkowsari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۸ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۷ دانشکده شيمی
گل‌محمدی، همت‌علی h.golmohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
گودرزی، حسین goodarzi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۲۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۲۵ امور آموزشی
لشگری، محسن lashgari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۰۵ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۵ دانشکده شيمی
مبینی، فرهاد f_mobini +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۴۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۴۱ امور پژوهشی
متقی، سید خلیل kmotaghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۲ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۹ دانشکده علوم زمین
محتوی، پریسا mohtavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۵۳ طرح و برنامه
محمدخانی، علی a.khani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۳۴ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۳۴ امور دانشجويی
محمدرفیعی، فرشید farshid +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۲۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۲۳ دانشکده فيزيک
محمدنیا، زهرا z.mohamadnia +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۳۰ دانشکده شیمی، اتاق ۱۳۰ دانشکده شيمی
محمدی، آیت a-mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۴۴ ۵۱۲۹ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۹ فضای سبز
محمدی، پریسا parisamohamadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۱۴ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۰ پارک علم و فناوری
محمدی، جمال j.mohammadi دانشکده ریاضی فضای سبز
محمدی، زیبا zibamohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۷ طرح و برنامه
محمدی، زین‌العابدین z.mohamadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۸۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۸۷ امور خدمات
محمدی، ساناز sanaz.mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۳۲ دانشکده شیمی، اتاق ۲۳۲ دانشکده شيمی
محمدی، علی a_mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ فضای سبز
محمدی، فخری‌السادات fmohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۵۶ دانشکده شیمی، اتاق ۲۱۸ دانشکده شيمی
محمدی، محمدرضا m.mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۳ فضای سبز
محمدی، مهدی m_mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
محمدی، ناصر n.mohammadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۳۰۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۳۰۶ انبار
محمدی خالصی‌فرد، حمیدرضا khalesi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۳ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۳ دانشکده فيزيک
محمودی، زهرا mahmoudi.z +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۲۵ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۱۹ پارک علم و فناوری
مراتان، علی‌اکبر a.meratan +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۰۹ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۱۳۹ دانشكده علوم زيستی
مرادی، علیرضا moradika +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۲ دانشکده فيزيک
مرادی، مهدی m_moradi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۵۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۵۰ کارپردازی
مردانی، عاطفه a.mardani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۴ امور پژوهشی
مسعودی، محمد masoudi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۳ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۳ دانشكده علوم زيستی
مصطفوی‌ امجد، جعفر mostafavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۶ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۶ دانشکده فيزيک
معصوم، علیرضا masoum +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۰۲ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۳۶ دانشکده فناوری اطلاعات
معصومی، زهره z.masoumi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۹ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۶ دانشکده علوم زمین
مقدم، محمدرضا m.moghadam +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
ملکی، مانیا m_maleki +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۲۲ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۲۲ دانشکده فيزيک
ملهونی، لیلا lmalhoni +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۰۰۷ دانشکده شیمی، اتاق ۰۰۷ دانشکده شيمی
منصف، ایمان iman.monsef +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۵ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۲ دانشکده علوم زمین
منصوری، قربان‌علی g.mansouri +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۳۳ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۱۳۳ امور حراست
موحد، پریچهر pmovahed +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۳۵ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۱۱۴ بخش زبان
موسوی، زهرا z.mousavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۱ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۸ دانشکده علوم زمین
موسوی، سیدسعید saeidmousavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۳۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۳۵ امور حراست
مولوی، حسین h.molavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۰۴ دانشکده شیمی، اتاق ۱۰۴ دانشکده شيمی
مهدوی، عطیه a.mahdavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۰ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۰ دانشكده علوم زيستی
میثمی صدر، میثم sadr +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۶ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۶ دانشکده رياضی
میرزائی، مجید m.mirzaee +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۷ امور حراست
میرصادقی، عماد emir +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۴۲۰۱ پارک علم و فناوری، اتاق ۲۰۱ پارک علم و فناوری
میهن‌پرست، سمیه mihanparast +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۶ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۱۴ دانشکده علوم زمین
نادری، مصطفی m.naderi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۴ دانشکده علوم زمین
نجف‌پور، محمدمهدی mmnajafpour +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۰۱ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۱ دانشکده شيمی
نجفلو، اکرم a.najafloo +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۷ دانشکده فيزيک
نجفی، علی najafi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۱۵ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۵ دانشکده فيزيک
نجفی، هدایت hnajafi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۴ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۵۴ مرکز کامپیوتر
ندائی اصل، خدیجه nedaiasl +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۵۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۵۳ دانشکده رياضی
ندایی اسکوئی، احسان nedaaee +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۱۷ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۱۷ دانشکده فيزيک
نریمانی، زهرا narimani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۴ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۷۴ دانشکده فناوری اطلاعات
نشاط، عبداله a.neshat +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۲۰۰ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۰ دانشکده شيمی
نصراله‌نژاد، عباس abbasnn +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۵ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۵ دانشکده رياضی
نظری، سارا snazari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۶ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۶ امور مالی
نظری، فریبا nazari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۹۴ دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۴ دانشکده شيمی
نعمتی‌سرای، بهزاد bn.saray +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۴۲ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۴۲ دانشکده رياضی
نوروزی، رحمان rahman.nouroozi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۲۴ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۱۵ دانشکده فيزيک
نیری، محمددهقان m.d.niry +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۴ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۴ دانشکده فيزيک
نیکخواه‌ بهرامی، یاسمن ynikkhah +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۸ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۸ طرح و برنامه
واحدپور، مهران vahedpour +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۲۰ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۲۰ امور فرهنگی
وثیقی، مهدی vasighi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۷۸ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۷۸ دانشکده فناوری اطلاعات
وحیدی‌نیا، محمدحسن vahidinia +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۴۸ دانشکده فیزیک، اتاق ۲۴۸ دانشکده فيزيک
ورسائی، سعاد varsaie +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۰۷ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۰۷ دانشکده رياضی
ورمقانی، فهیمه f.varmaghani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۱۲۵ دانشکده شیمی، اتاق ۱۲۵ دانشکده شيمی
ولی‌زاده، علیرضا valizade +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۲۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۰ دانشکده فيزيک
هادی علیجانوند، حمید hhadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۶ دانشكده علوم زيستی
هاشمی، سیده مهناز mhashemi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۱۱ دانشکده فیزیک، اتاق ۰۱۱ دانشکده فيزيک
همایونی، شیما sh.homayouni +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۱۴۰ دانشکده فیزیک، اتاق ۱۴۰ امور پژوهشی
هنرمند، مريم m.honarmand +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۱۵ دانشکده علوم زمین
هوشمند، محسن mohsen.hooshmand +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۴۰۳ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۲۳۸ دانشکده فناوری اطلاعات
یزدان‌پور، علی‌اکبر yazdan +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۰۸۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۰۸۹ دانشکده رياضی
یوسفی، بشیر b.yousefi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۴۳ دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۳ امور اداری
یوسفی، مهین m-yousefi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۲۵۹ دانشکده علوم زمین دفتر رياست

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان